Cyklostezkou Bevlava projelo za pět měsíců loňského roku přes 36 tisíc lidí

11.05.2021 08:16

VALAŠSKÉ KLOBUCKO - Čilý ruch na cyklostezce Bevlava v loňském roce zaznamenal sčítač umístěný mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí. Napočítal 36 390 návštěvníků za období od 1. července do 21. listopadu, kdy zde byl umístěn. „Za celý rok lze dopočítat, že cyklostezkou mohlo projet přes 60 tisíc lidí. Nejfrekventovanějšími dny byly neděle. Rekord padl v neděli 2. srpna, kdy cyklostezkou v tomto úseku projelo 946 návštěvníků,“ informovala Jana Tesařová, destinační manažerka mikroregionu Valašské Klobucko.
„Cyklostezka Bevlava se stala oblíbenou výletní trasou obyvatel Valašských Klobouk i Brumova-Bylnice. Splnil se také sen bezpečného propojení obou měst.Řada lidí využívá cyklostezky k cestám do práce a volnočasovým aktivitám,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk.
„V sezóně 2020 jsme zaznamenali velký zájem turistů, kteří ihned využili propojení české a slovenské strany k přeshraničním výletům. Až se hranice opět otevřou, z Valašského Klobucka se cyklostezkou Bevlava dostanete do slovenského Pováží, pouze čtyři km přes státní hranici musíte jet po silnici. Navazující Vážská cyklomagistrála vás zavede až do Trenčína či Piešťan,“ doplnil Kamil Macek, starosta Brumova-Bylnice.
Sčítač započítal pohyb návštěvníků v obou směrech, nerozlišoval cyklisty, běžce, chodce či bruslaře. Sčítání realizovalo Partnerství, o. p. s. prostřednictvím automatického sčítače, kterých má v rámci ČR rozmístěno kolem 150.

„Cyklostezka Bevlava se vine magickou přírodou Bílých Karpat, údolími mezi okolními kopci. Krajinou hlubokých lesů, horských orchidejových luk, sadů a pastvin. Bevlavu si díky mírnému profilu trasy užijí i rodiny s dětmi či aktivní senioři. Na cyklostezce se dá najít řada kulturních památek a zajímavostí. Ve Valašských Kloboukách lidové dřevěnice, ale i secesní stavby Huberta Gessnera z konce 19. století, v Brumově-Bylnici hrad Brumov či židovský hřbitov, ve Vlárském průsmyku Sklářskou naučnou stezku Svatý Štěpán-Sidonie,“ přiblížila Jana Tesařová.
Dálková mezinárodní cyklostezka Bevlava v budoucnu propojí povodí řek Bečvy, Vláry a Váhu, odtud pochází její název. Již nyní jsou k dispozici dva úseky vybudované v letech 2019 a 2020, napojené na návazné cyklostezky. Severní část Bevlavy: 10 km dlouhý úsek z Ústí u Vsetína do Lužné. V Ústí se cyklostezka Bevlava připojuje na vsetínskou větev cyklostezky Bečva.
Jižní část Bevlavy: 27km dlouhý úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici a Vlárský průsmyk do Nemšové na Slovensku. (Pouze přes státní hranici je nutno projet čtyři km po silnici.) V Nemšové se cyklostezka Bevlava napojuje na Vážskou cyklomagistrálu, vedoucí přes Trenčín až do Piešťan - spolu tak nabízejí celkových téměř 90 km trasy. Úseky mezi Lužnou a Valašskými Klobouky, které celou trasu propojí, jsou v přípravě.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Web cyklostezky Bevlava: https://bevlava.cz