Cykloměstem roku 2021 se staly Otrokovice

03.07.2021 10:03

OTROKOVICE - Soutěž o město nejpřátelštější k cyklistům v rámci kampaně Do práce na kole pro rok 2021 vyhrály Otrokovice, druhý skončil Zlín. Otrokovice získaly od partnera soutěže firmy Boxline System zamykatelnou kóji pro šest kol a dále sčítač cyklistů a chodců od Nadace Partnerství na 3 měsíce.

„Vítězství vzešlo z kombinace výsledků dotazníku, tzv. Cyklobarometru, který vyplnilo přes 7 000 účastníků letošní výzvy, kteří hodnotili pocitový stav cyklodopravy, komfort na cyklostezkách, stav infrastruktury, změnu oproti loňskému roku. Do výsledků se promítlo i hodnocení organizátorů, kteří posuzovali i další ukazatele, jako práci cyklokoordinátora nebo nárůst počtu zapojených ve své organizaci,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Celkově se do výzvy zapojilo 51 měst, ve kterých se rozhodli podpořit udržitelné formy městské dopravy. Kromě vítězných Otrokovic se cyklistické a pěší dopravě podle výsledků Cykloměsta roku letos nejvíce dařilo ve Zlíně, Českých Budějovicích a Olomouci.

„Toto prvenství jsme získali opakovaně, což mě těší. V Otrokovicích se snažíme postupně rozvíjet cykloinfrastrukturu tak, aby byl průjezd městem na kole bezpečný, plynulý a navazoval na páteřní stezky pro chodce a cyklisty podél řek Moravy a Dřevnice. Cyklostezky jsou u nás hojně využívány, což je dáno také tím, že naše město leží na rovině, takže je tato forma přepravy pohodlná. Kolo nebo koloběžku lidé u nás lidé používají k přepravě nejen v rámci Otrokovic, ale také do sousedních měst a obcí,“ uvedla Hana Večerková, starostka města. Zmínila také, že v letošním roce se Městský úřad Otrokovice v kampani umístil na 3. místě v kategorii Cyklozaměstnavatel.

Cyklodoprava má oproti osobní automobilové dopravě řadu výhod environmentálních a také osobních. Jízdní kolo je levný a rychlý dopravní prostředek, kterým se dostanete všude a ještě tím zlepšíte svou fyzickou kondici. Cyklodoprava se oproti používání automobilu nepodílí na znečištění ovzduší, emisích skleníkových plynů a velmi hlučném prostředí. Město je tudíž hezčí a působí pozitivněji na psychiku lidí. 
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice