Cyklodoprava ve Valmezu pod drobnohledem

08.10.2021 14:32

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Představitelé města se spolu s občany sešli u kulatého stolu k cyklodopravě. Jejich cílem bylo nalézt možnosti dalšího rozvoje dopravy šetrné k životnímu prostředí ve Valašském Meziříčí.

„Diskutovali jsme o plánovaném doplnění sítě cyklostezek a společných pásů pro cyklisty a chodce. Sem se řadí také vybudování cyklochodníku v ulici Mikoláše Alše nebo vznik společného pásu pro cyklisty a chodce v ulici Sokolská,“ přiblížila obsah jednání místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Občané pak zástupcům města přednesli řadu cenných zkušeností spojených s pohybem na kole po Valašském Meziříčí. „Děkuji všem, kteří přišli a o problematiku se aktivně zajímají. Potvrdilo se, že největší problém představuje bezpečný průjezd centrem města. Společně jsme tak hledali varianty, jak tuto otázku vhodně vyřešit,“ pokračovala místostarostka Odstrčilová.

„Vedle toho jsme se bavili také o variantách dalšího rozšíření mobiliáře. Nyní máme k dispozici praktické podněty, které můžeme zapracovat do koncepce rozvoje cyklodopravy ve Valašském Meziříčí,“ dodala místostarostka.
Stranou nezůstala ani otázka dalšího rozvoje cyklostezek v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a to zejména směrem na Bystřici pod Hostýnem a Nový Jičín.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí
Ilustrační foto: Archiv SNZ