Co nového ve výzkumu lidí doby velkomoravské z Uherského Hradiště-Sadů?

15.01.2017 09:08

„Tak co, už víte, jestli jsem potomkem starých Moravanů z pohřebiště v Uherském Hradišti-Sadech? A pošlete mi výsledky výzkumu mojí DNA, jak jsem si u vás v Hradišti lízl v prosinci předminulého roku, abych věděl, odkud sem moji předkové přišli?“ Takové a mnohé další podobné dotazy začínají s narůstající mírou zahušťovat nejen moji elektronickou poštu a mobily, ale i dalších pracovníků Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea, ba i stejná zařízení těch kolegů, s nimiž spolupracujeme na výzkumu lidských pozůstatků pocházejících z hrobů raně středověké nekropole na uherskohradišťské Výšině sv. Metoděje. Krátce zrekapitulujme, že v první fázi byly komplexnímu laboratornímu výzkumu podrobeny kosterní pozůstatky asi 70 jedinců pocházející z období od přelomu 8. a 9. století po sklonek 12. století, přičemž součástí tohoto výzkumu byla i případná identifikace jejich DNA. Za účelem zjištění, zda v současné populaci Uherskohradišťska nežijí přímí potomci oněch 70 „sadských“ jedinců, vyvolali jsme v Centru slovanské archeologie akci, při níž mohli zájemci v prosinci 2015 odevzdat vzorky svých slin pro výzkum DNA, které jsou aktuálně srovnávány s historickými DNA. K překvapení všech přišlo zájemců bezmála 350! To už představuje velmi reprezentativní vzorek, stejně jako oněch 70 „historických“ respondentů. A to znamená, že výsledky srovnávacích analýz budou mít velmi zásadní význam. Jak ale víme, člověk je tvor nejen zvídavý, ale také nedočkavý – to k osvětlení oněch úvodních otázek. Nicméně věda a výzkum si žádají své, zejména pak čas, seriosnost…a hmotné zabezpečení. Přístroje vzorky analyzují a srovnávají v nekonečném koloběhu. A až skončí svoji práci a my vyhodnotíme získané výsledky, pak budeme moci s téměř stoprocentní jistotou odpovědět ANO či NE na otázku, zda některý „historický“ vzorek z 9. až 12. století vykazuje shodnou DNA s DNA některého ze současných respondentů výzkumu. Bylo by jistě krásné zjištění, kdyby někdo z nás měl svého pra-, pra-, pra- předka pohřbeného třeba v interiéru kostela na sadské výšině a ten byl současníkem arcibiskupa Metoděje či velkomoravského knížete Svatopluka… Zatím však ještě nevíme, protože přístroje stále pracují a pracují…a budou pracovat přinejmenším do poloviny letošního roku 2017. Takže prosíme o strpení.   
Luděk Galuška, vedoucí Centra slovanské archeologie HM MZM
Odběr slin pro výzkum DNA v Centru slovanské archeologie v Uherském Hradišti. Foto:jj