Členské příspěvky pro rok 2024

01.01.2024 08:49

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Řádný termín placení členských příspěvků na rok 2024 právě začal a končí 30. dubna. I po něm bude nadále možné zaplatit do září zvýšený příspěvek, do té doby však člen nemůže aktivně vykonávat členská práva, a pokud nezaplatí ani do září, jeho členství zaniká.

Příspěvky na rok 2024 činí pro řádné členy 750 korun, senioři do 75 let a studenti platí 350 korun, mimořádní členové 1 150 korun. Senioři nad 75 let věku příspěvky neplatí, hradí pouze 50 korun za vystavení průkazu.
Platit lze převodem na účet SN ČR 6007047001/5500, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo své členské průkazky, to i v případě platby složenkou.  V obou případech je nezbytné uvést jako variabilní symbol číslo členské průkazky.  I nadále je možno příspěvky uhradit v kanceláři SN ČR v hotovosti. Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě jednorázového doložení důchodového výměru.
Cena mezinárodního novinářského průkazu Mezinárodní novinářské federace (IFJ) činí 1 400 Kč. Platnost průkazu zůstává dva roky a je možné o něj požádat prostřednictvím kanceláře Syndikátu novinářů ČR.

Pro zaslání platné členské průkazky kontaktujte kancelář e-mailem kancelar@syndikat-novinaru.cz  nebo telefonicky na čísle 224 142 456.

Syndikát novinářů ČR