Členské příspěvky na rok 2023

06.12.2022 08:20

Již nyní lze platit členské příspěvky na rok 2023, které činí pro řádné členy 750 korun, senioři do 75 let a studenti platí 350 korun, mimořádní členové 1.150 korun. Senioři nad 75 let věku hradí pouze 50 korun za vystavení průkazu. Členské příspěvky nutno zaplatit nejpozději do 31. března 2023. (Veškeré informace k příspěvkům a případné pozdější platbě zde.)

Platit lze převodem na účet SN ČR 6007047001/5500, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo své členské průkazky, to i v případě platby složenkou. I nadále je možno příspěvky uhradit v kanceláři SN ČR v hotovosti.

Pro zaslání platné členské průkazky kontaktujte kancelář e-mailem kancelar@syndikat-novinaru.cz  nebo telefonicky na čísle 224 142 456.

Syndikát novinářů ČR