Členské příspěvky na rok 2022

25.12.2021 10:16

Milé kolegyně, milí kolegové,
termín pro splnění základních povinností člena SN Č5R – placení členských příspěvků za rok 2021 vypršel. Řádný skončil 31. března, kvůli pandemii byl prodloužen do 30. dubna, s 50% příplatkem bylo možné zaplatit ještě do září. Tomu, kdo tak neučinil, jeho členství zaniklo.
Öd polovina prosince 2021 je možné platit členský příspěvek na rok 2022.

Pro následující druhy členství platí tato výše příspěvku:
• řádní členové – 750 korun
• senioři a studenti – 350 korun
• mimořádní členové – 1150 korun
• senioři nad 75 let – členský příspěvek neplatí, platí pouze 50 korun za zhotovení průkazu. Platit lze buď převodem na účet SN ČR 6007047001/5500, nebo prostřednictvím složenky.

V obou preferovaných případech, tedy jak převodem, tak složenkou, je nezbytné uvést jako variabilní symbol číslo vaší členské průkazky.
Platbu je možno provést rovněž osobně v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR po předchozí telefonické domluvě na čísle 224 142 456. Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.

Mediažurnál, zpravodaj SN ČR, 3/2021