Členské příspěvky na rok 2020

05.01.2020 04:26

Milé kolegyně, milí kolegové, nastal čas ke splnění základní povinnosti člena Syndikátu novinářů ČR – k placení členských příspěvků na rok 2020.
Řádný termín právě začal a končí 31. března 2020. I po něm bude nadále možné zaplatit do září zvýšený příspěvek, do té doby však člen nemůže aktivně vykonávat členská práva, a pokud nezaplatí ani do září, jeho členství zaniká.

Pro následující druhy členství platí tato výše příspěvku:
• řádní členové – 750 korun
• senioři a studenti – 350 korun
• mimořádní členové – 1150 korun
• senioři nad 75 let – členský příspěvek neplatí, platí pouze 50 korun za zhotovení průkazu.

Platit lze buď převodem na účet SN ČR 6007047001/5500, nebo prostřednictvím složenky. V obou případech, tedy jak převodem, tak složenkou, je nezbytné uvést jako variabilní symbol číslo vaší členské průkazky. Platbu je možno provést rovněž osobně v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR. Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.

Mediažurnál, zpravodaj SN ČR, 4/2019