Členské příspěvky na rok 2018

09.02.2018 08:11

Pro následující druhy členství platí pro rok 2018 tato výše příspěvku: řádní členové – 750 korun, senioři a studenti – 350 korun a mimořádní členové – 1150 korun. 
Žádáme všechny členy, kteří dosud příspěvek nezaslali, aby tak co nejdříve učinili. Platit lze buď převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo prostřednictvím složenky. V obou případech, tedy jak převodem, tak složenkou, je nezbytně nutné uvést jako variabilní symbol číslo vaší členské průkazky. Platbu je možno provést rovněž osobně v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR. Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.
Zdroj: Mediažurnál 4/2017