Členská schůze Syndikátu novinářů Zlínského kraje

09.05.2019 18:40

P o z v á n k a

na členskou schůzi Syndikátu novinářů Zlínského kraje, která se koná dne 20. 5. 2019 od 16 hodin v restauraci Bohemia Interhotelu Moskva Zlín.

 

 

 Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Volba předsedy členské schůze, členů mandátní a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze
3. Zpráva o činnosti řídícího výboru a kontrolní komise
4. Volba členů řídícího výboru na další volební období
5. Volba členů kontrolní skupiny na další volební období
6. Volba zástupců SN ZK na jednání volební valné hromady SN ČR
7. Diskuze
8. Závěr

Ve Zlíně, dne 6. 5. 2019

Jana Bubeníková, předsedkyně Syndikátu novinářů Zlínského kraje