Chřibské záhady na stránkách knih

01.11.2015 07:22

Je tomu již třináct let, co na stránkách předchůdce Slováckého deníku Slováckých novin začal vycházet celostránkový seriál Chřiby záhad a mýtů. Nejúspěšnější seriál těchto novin, oceněný v roce 2003 prestižní novinářskou cenou PRIX NON PEREANT, už sice dávno nevychází, ale jeho knižní verze má stálé příznivce v řadách početných chřibomilů. Od roku 2003 již vyšlo deset svazků edice Chřiby záhadné a mytické. Poslední tři, které jsou v současnosti na regionálním knižním trhu, jsou věnovány chřibským studánkám, kterých členové Expedice Chřiby Jiří Blaha a Bořek Žižlavský zdokumentovali na dvě stě dvacet, včetně příběhů, které jsou s nimi spjaty.
Vzhledem k zájmu o starší svazky edice, vydalo nakladatelství VELIGRAD v minulých dnech malý dotisk všech předchozích sedmi svazků z let 2003-2013. Tak má každý zájemce možnost doplnit si celou řadu knížek, která je nejpodrobnější literární a fotografickou mapou chřibského regionu. A zájemci se zjara mohou těšit na svazek jedenáctý, věnovaný zamýšlené dálnici, jíž chtěl podélně přetnout Chřiby Jan Antonín Baťa. Záměr zmařily nakonec válečné události, betonové „památníky“ první československé dálnice se však podnes nacházejí v terénu podél celé trasy od Zástřizl až po Kostelany u Kroměříže. Publikace vzniká v autorském kolektivu Jiří Blaha, Pavel Zrna a Bořek Žižlavský. Netřeba připomenout, že stejně jako předešlé publikace, bude i tato obsahovat četné barevné fotografie a v tomto případě i mnohé unikátní archivní snímky.
Ještě jednou zprávou můžeme potěšit ty, kteří rádi objevují krásy a památky Chřibů. V lednu příštího roku vyjde v pražském nakladatelství REGIA v edici Tajemné stezky monografie „Chřiby strážci středního Pomoraví“ autorů Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského. Dá se říci, že v Chřibech stěží v budoucnu kdokoliv zabloudí, neboť málokterá stezka nebyla dosud zaznamenána v publikacích členů chřibské expedice.
Text a foto: Jiří Jilík