Chirurgické oddělení Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí se vrací k plánované operativě

07.03.2022 11:01

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Díky snižujícímu se počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19, ukončila činnost jedna z „covidových“ stanic nemocnice, která vznikla transformací chirurgického oddělení I.
„Stanice byla zřízena v loňském roce společně s expektační ambulancí, kam byli primárně směrováni pacienti se symptomy onemocnění covid-19 a v případě potřeby zde byli i hospitalizováni. Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí nadále ponechává v provozu ‚covidovou‘ stanici a expektační ambulancí na oddělení následné péče I,“ informoval tiskový mluvčí nemocnice Adam Knesl.
„V současné době na chirurgickém oddělení I. probíhá jeho sanace a nezbytné malování. Od příštího týdne budou prostory opět sloužit pacientům, kteří vyžadují lůžkovou péči v oboru chirurgie, jak tomu bylo před nástupem onemocnění covid-19.  S tím je také spojeno spuštění plánované operativy,” řekla Karla Melichaříková, vrchní sestra chirurgických oborů. Chirurgické oddělení tak bude mít opět k dispozici dvě lůžkové stanice, jak tomu bylo před poslední vlnou pandemie.
„Pacienti, kteří vyžadují zdravotní péči spojenou s onemocněním covid-19, budou nadále hospitalizováni v našich dvou  ‚covidových‘ stanicích, oddělení následné péče I. a částečně také ve vyčleněných prostorách interního oddělení I. Počet pacientů je za poslední týden mírně sestupný, evidujeme do 20 hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19, kterým zdravotní stav prozatím neumožňuje pobyt v domácím prostředí,” sdělila hlavní sestra nemocnice Jana Pelikánovás tím, že nemocnice má taktéž stále vyčleněna tři lůžka na JIP pro případné pacienty s covid-19, kteří by vyžadovali intenzivní péči.
Personál Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí i nadále zajišťuje testování PCR ve svém odběrovém centru v areálu nemocnice. Trend v počtu odebraných vzorků pro vyšetření onemocnění covid-19 má však nyní již sestupnou tendenci.

Vlastimil Langer

Zdroj: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

Foto: Archiv SNZ