Centrum volného času na Bahňáku bude mít nová okna

10.05.2021 07:09

OTROKOVICE - Město Otrokovice ze svého rozpočtu každoročně vyčleňuje finanční prostředky určené k údržbě a opravám svého stávajícího majetku. „Jednou z budov města je i Centrum volného času na Bahňáku. Za bezmála půl milionu korun bude v tomto objektu v měsících červnu a červenci letošního roku vyměněno 27 oken,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.
Jedná se o výměnu zastaralých velkoplošných oken za nová úsporná, s nižší propustností tepla a menší plochou křídel, kterou se vyřeší neustále se opakující závady kování oken. Nová okna významně ovlivní ekonomické náklady na vytápění budovy a projeví se protihlukové schopnosti.
Centrum volného času je jedním ze středisek Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, který zřizuje město Otrokovice. „Okna v Centru volného času se již v posledních letech nedala seřídit tak, aby jimi neprofukovalo a nezatékalo. Výměnou oken na středisku jistě dojde k celkovému zlepšení stavu budovy. Díky včasnému schválení výměny oken ze strany zřizovatele jsme se navíc byli schopni připravit na případné omezení letního provozu, za což děkujeme. Výměna oken nijak neohrozí průběh příměstských táborů a přípravu na pobytové tábory,“ řekla ředitelka DDM Sluníčko Eva Pšenčíková.   
DDM Sluníčko organizuje a zabezpečuje zájmové vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.DDM se dále podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami a dalšími institucemi,a rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice