Cena Vladimíra Boučka pro lidové tvůrce již zná své letošní nositele

26.04.2022 12:31

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby udělili letos uherskohradišťští zastupitelé Heleně Lakosilové za šití krojů a Adéle Volné, která se zaměřuje na práci s kameninou a hrnčinou. Čestné uznání připadlo Marii Slaníkové za celoživotní práci pro folklorní soubory v Uherském Hradišti v oblasti šití a péče o kroje. Slavnostní předávání ocenění připravuje město na 7. června.
Helena Lakosilová z Vážan si v roce 2004 založila samostatnou živnost a v dílně ve svém rodinném domě ch se věnuje šití krojových součástek pro široké okolí. Nejvíce zhotovuje krojové součástky z oblasti Uherskohradišťska, ale také z Veselska, Strážnicka, Podluží či Horňácka. Šila však i kroje ze Slovenska či Hané. Celé kroje nebo jednotlivé krojové součástky šila pro soubory a sbory. Šití krojů věnuje nepřetržitě více než 40 let. Své řemeslo ovládá na mistrovské úrovni.
Adéla Volná z Bánova se zaměřuje na práci s kameninou a hrnčinou. V roce 2004 si s rodinnou pomocí zařídila v rodinném domě v Bánově keramickou dílnu. V její produkci můžeme nalézt především novodobou autorskou tvorbu inspirovanou lidovými vzory, kterou uplatňuje v nových souvislostech s vnímáním vkusu a potřeb současných uživatelů. Do sortimentu jejich výrobků patří užitková a dekorativní keramika: dózy, hrnky, džbány, cukřenky, medovníky, pohárky, jídelní a čajové soupravy, vázy, svícny, nádoby na tekutiny, obaly na květiny, zvonky, aromalampy, andělé, fontánky a další předměty dekorativní a užitkové povahy.
Marie Slaníková z Veselí nad Moravou se od roku 1975 začala starat o krojový fundus uherskohradišťských folklorních souborů fungujících pod závodním klubem. V 70. letech měla na starosti krojárnu sídlící tehdy v Lidovém domě na Mariánském náměstí. Kromě běžné každodenní údržby krojů a krojových doplňků folklorních souborů Kunovjan, Hradišťan, CM Jaroslava Čecha a dechové hudby Hradišťanka sama postupně doplňovala krojový inventář. V 80. letech pak velmi často spolupracovala také se Slovačem v Uherském Hradišti, kde šili větší a náročnější krojové komplety.Dodnes je aktivní, zaměřuje se na lehkou krojovou krejčovinu, šije stále pro rodinu i folklorní nadšence.
Cena Vladimíra Boučka může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradiční rukodělné výroby v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených akcích. Cena je udělována od roku 2005. Dále je udělováno čestné uznání osobnosti, která není přímým nositelem řemesla, ale na zachování a rozvoji umělecké výroby se podílí či v minulosti podílela. Toto čestné uznání je udělováno od roku 2009.
Vladimír Bouček (1901 – 1985) byl významnou a důstojnou osobností města Uherské Hradiště. Stal se jedním ze zakladatelů projektu Ústředí lidové a umělecké výroby, formuloval novodobé formy péče o tradiční lidovou kulturu.
V posledních letech bylo slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka spojeno s udílením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.  Řada dříve oceněných osobností je držitelem obou těchto prestižních cen. Také v letošním roce se udílení obou ocenění uskuteční společně. 
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště