Bezpečnost u štípské školy posílila rekonstrukce cesty

09.10.2021 08:06

ZLÍN – Místní část Zlín-Štípa zrekonstruovala příjezd k Základní škole Zlín, Nová cesta 268. Komunikace, vedoucí z hlavní cesty ke škole, je nyní ukončena točnou v podobě kruhové křižovatky a lemována novými chodníky. Na točnu navazuje rozptylová plocha před školou a parkovací stání. Souběžně s rekonstrukcí došlo i k úpravě dopravního značení.

„Záměrem stavebních úprav a změny v dopravním značení bylo zvýšení bezpečnosti u školy i komfortu rodičů. Zákaz vjezdu ke škole v ranních hodinách se nyní posunul až za točnu ve tvaru kruhového objezdu. Nově tak vyasfaltovaná část komunikace umožní ranní příjezd rodičům blíže ke škole, ale aby se komunikace neucpala, nebude možné na ní parkovat,“ uvedla městská radní Jana Bazelová.
„Rodiče, kteří odbočí ke škole z Nové cesty, projedou přes točnu, pak zastaví a vysadí děti u chodníku a pokračují zpět na Novou cestu. Tímto způsobem - stop and go - by měl být příjezd ke škole plynulý a pro děti bezpečný. V případě, že rodiče chtějí děti doprovodit do školy, musí využít parkoviště v ul. Jetelové, popř. jiná blízká parkoviště,“ dodala radní.

Stavba probíhala od července do září letošního roku. Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby vzhledem k objektu základní školy byl oddělen prostor pro motorovou dopravu s plochami pro pěší. Jediné místo se sloučeným provozem vozidel a pěších je rozptylová plocha před školou.
„Investice ve výši cca 6 milionů korun byla financována z prostředků přidělených místní části Štípa z rozpočtu města,“ doplnil Tomáš Melzer, tiskový mluvčí zlínského magistrátu.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína