Baťův mrakodrap ve Zlíně čeká druhá etapa revitalizace

31.05.2021 09:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – Druhou etapu revitalizace Baťova mrakodrapu schválila krajská rada. Týkat se má mimo jiné opravy fasády budovy či izolace a oplechování střechy. Se stavebními pracemi by se mělo začít letos v létě a ukončeny by měly do konce příštího roku. Náklady přesáhnou 23 milionů korun.

„Počítáme s revitalizací poruch fasády, konkrétně s obnovou břízolitových omítek a cihelných pásků, dále s opravou hydroizolace a oplechováním střechy, opravou stožárů i pojízdné lávky na mytí oken. Doplněny budou rovněž okenní folie na okna jižní a západní strany budovy,“ informoval hejtman Radim Holiš.

Druhá etapa naváže na etapu první, kterou kraj dokončil v roce 2019 a během níž byla zrekonstruována rozvodna nízkého napětí, opraven páternoster, vyměněny rychlovýtahy, provedeny stavební úpravy vstupu do budovy ve 2. etáži, obnoveny teracové podlahy ve 3. etáži a zmodernizovány expozice ve 2., 8. a 16. etáži.

„Celkové předpokládané náklady druhé etapy přesahují 23 milionů korun. Pro její realizaci se počítá s využitím dotace v rámci vyhlášené výzvy č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty IPRÚ", z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaná výše dotace je 90 procent,“ dodala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

Budovu Baťova mrakodrapu nechal v letech 1936 až 1938 podle projektu Vladimíra Karfíka postavit Jan Antonín Baťa, jako nové sídlo ředitelství firmy Baťa. V letech 2003 až 2004 prošla budova rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Od té doby zde sídlí Krajský úřad Zlínského kraje a také Finanční úřad pro Zlínský kraj. Budova je jednou z vrcholných staveb předválečné funkcionalistické architektury, a je proto vedena na seznamu kulturních památek České republiky.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj