Academic School Zlín se mění v Orbis

29.08.2021 11:33

ZLÍN - S novým školním rokem přichází změna názvu zlínského vzdělávacího institutu Academic School na ORBIS Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. Pro stávající ani budoucí studenty se tímto krokem vůbec nic nemění. Obě školy si od této změny slibují větší dynamiku a energii, a také rychlejší rozvoj.

„I nadále bude v případě mateřské a základní školy ve Zlíně klíčovým individuální přístup k dětem a studentům, zajištěný omezeným počtem dětí ve třídách. Samozřejmostí také zůstává výuka v moderním prostředí a v neposlední řadě možnost dvojjazyčného vzdělávání. Dominantami střední školy pak jsou moderní maturitní obory (Ekonomika a podnikání, Informační technologie, Podnikání – nástavbové studium) i vzdělávací metody, atraktivní praxe, pestrý stipendijní program, zahraniční stáže, možnost získání zaměstnání a v neposlední řadě kvalitní příprava na vysokoškolská studia,“ uvedla Magda Pekařová.

„K myšlence na rozdělení zlínské a uherskohradišťské Academic School na dva samostatné subjekty jsme dospěli po vzájemné dohodě. Rozhodli jsme se, že k 1. 9. 2021 půjde každá ze škol svou vlastní cestou, což se ukázalo, že je z praktického hlediska pro provoz jednotlivých škol jako vhodnější. I nadále však budou obě vzdělávací zařízení vzájemně spolupracovat,“ uvedl důvod změn majitel školy, Ivo Valenta. „Dosavadní spolupráce, která trvala od roku 2017, si velice vážíme a rádi na ni v mnoha ohledech navážeme. Každá ze škol se však již bude ubírat svým vlastním směrem,“ dodal Ivo Valenta.

Proč právě ORBIS? Výraz ke vzdělávání zkrátka patří. Tento pojem Orbis (Orbis pictus) použil v názvu svého klíčového díla již Jan Amos Komenský, významný český pedagog 17. století. Původní význam slova v latině je navíc „svět“.  A ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola má ambice být světovou a pomyslné dveře do světa dětem otevřít. Nabízí totiž možnost vícejazyčného vzdělávání, přičemž právě na výuku jazyků je v ní brán velký důraz u dětí od dvou let až do dospělosti.

„Zatímco nejmenší děti v mateřské škole se jazyk učí formou hry a zábavy, děti ze základní školy mají v hodinách kromě českého učitele i anglického rodilého mluvčího. Díky tomu se jazyk učí naprosto přirozeně a efektivně. Středoškoláci pak využívají možností zahraničních studijních stáží, na které mohou získat také finanční příspěvky,“ upřesnil majitel školy, Ivo Valenta.

Fakt, že obě školy navzájem i do budoucna zůstávají v úzkém kontaktu, dokazuje skutečnost, že se oba subjekty dohodly na rozšíření ORBIS - Střední školy, která dosud působí pouze ve Zlíně, také do Uherského Hradiště, kde bude od dalšího školního roku (2022/2023) sídlit ve stejném objektu, jako Academic School.

ORBIS Mateřská škola, Základní škola a Střední škola bude samozřejmě i nadále silným a prestižním vzdělávacím komplexem s moderním zázemím včetně nabídky mnoha zájmových aktivit, možnosti využití přilehlého hřiště i blízkého lyžařského areálu Svah Zlín.

Škola má samozřejmě akreditaci ministerstva školství a spolupracuje také s univerzitními komplexy. Najdete ji na webových stránkách: www.orbiszlin.cz.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Tisková zpráva, Magda Pekařová, Synot