Zpracování Strategie Zlín 2030 vstupuje do další etapy

17.11.2020 16:41

ZLÍN - Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030.
„Strategie Zlín 2030 se zpracovává se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Zpracovatel postupně vypracuje tři na sebe navazující části dokumentu: analytickou část, návrhovou část a implementační část,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Analytická část je již hotová. Nyní v listopadu byly zahájeny práce na zpracování návrhové části, které potrvají do března 2021.

Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína