Změny a vize industriální architektury ve Zlíně 1989 – 2019

07.09.2019 07:55

ZLÍN - V posledních letech se stále zvyšuje zájem o zachování památek průmyslového dědictví. Jejich konverze je aktuálním tématem pro architekty, urbanisty, politiky, investory i pro širokou veřejnost. Týká se bezprostředně také Zlína jako ojedinělého městského souboru se svébytnou industriální architekturou a především rozsáhlého bývalého továrního areálu firmy Baťa v jeho centru.

„Areál sloužil do roku 1989 jako uzavřený výrobní komplex obehnaný vysokou zdí a přístupný jen přes kontrolované vstupní brány. Dnes má zcela nový charakter. Na příkladech revitalizovaných objektů je možné mapovat rozsáhlé změny, které se zde odehrály v průběhu posledních třiceti let. Přes relativně krátké období došlo v této lokalitě k radikální proměně, kterou si dnes již mnozí ani neuvědomují,“ uvedla Petra Štrofová, PR manažerka 14|15 Baťův institut.

Se změnou politické a ekonomické situace byla po bankrotu obuvnického koncernu Svit na konci devadesátých let 20. století řada továrních objektů opuštěna a areál se postupně měnil v brownfield, který ale nabízel značný potenciál pro nový rozvoj a příležitost pro podnikatelské aktivity. Na počátku nového tisíciletí bylo postupně vytvořeno prostředí pro oživení celého území díky rozsáhlé konverzi řady budov.

„Výstava ve zlínské galerii soustřeďuje příklady z let 1989 až 2019 a představuje původní stav i nové využití industriálních staveb ve východní části zlínského továrního areálu, například revitalizaci správní budovy firmy Baťa s číslem 21 nebo nové využití budov s čísly 13, 14, 15, 23, 32 a 64. Prezentuje často i protichůdné přístupy a vyhraněné architektonické koncepty, nákladné přestavby i nenáročné úpravy a vtipné intervence. Změny v samém srdci Zlína vypovídají o rozdílných motivacích a společenské atmosféře i o potřebě kontinuity,“ dodala Šárka Michalíková

PR manažerka Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Výstava byla zahájena 4. září a potrvá do 10. listopadu.

Vlastimil Langer