Zlínští zastupitelé schválili nové znění několika vyhlášek

02.11.2020 10:56

ZLÍN - Zlínští zastupitelé schválili dvě obecně závazné vyhlášky. První z nich je technickou novelou stávající obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

„Pro občany Zlína nepřináší zásadnější změny, neboť výše poplatku za odpad se oproti stávající vyhlášce nemění. Zásadnější změna nastane pouze pro poplatníky, kteří nejsou občany Zlína. Pokud taková osoba vlastní na území města Zlína nemovitost určenou k bydlení či rekreaci, ve které nebude přihlášena žádná osoba, nebude nově od poplatku osvobozena. Důvodem této úpravy je vývoj judikatury v oblasti aplikování institutu osvobození od poplatku,“ sdělil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Druhou vyhláškou je nová vyhláška o místním poplatku z pobytu, která nahrazuje dřívější vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity. Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, z konce roku 2019 totiž zrušila poplatek z ubytovací kapacity a místo něj byl zaveden zmiňovaný poplatek z pobytu. Ten je oproti dřívější právní úpravě konstruován poněkud odlišně, a to tak, že mu až na zákonné výjimky podléhá krátkodobé ubytování v délce do 60 dnů, poskytované nejen podnikatelskými, ale i nepodnikatelskými subjekty.

„V tomto případě se jednalo o snahu státu přizpůsobit se aktuálním trendům v podobě krátkodobého ubytování v soukromých objektech známých například jako Airbnb, které poskytovaly ubytovací služby v soukromí, nicméně se jich netýkaly povinnosti běžných hoteliérů. Na základě změny zákona o místních poplatcích proto přijímáme i novou vyhlášku, což již obdobně učinila i většina ostatních statutárních měst,“ vysvětlil důvody změny primátor města Jiří Korec. 

Nová vyhláška podle primátora počítá se sazbou poplatku ve výši 19 korun za osobu a den. Jedná se o kompromis ve vztahu mezi dosavadní poměrně nízkou sazbou zrušeného poplatku z ubytovací kapacity, který činil jen 6 korun za osobu a den (vyšší sazbu tehdy zákon nepovoloval) a maximální zákonnou sazbou nového poplatku z pobytu, která může činit až 50 korun za osobu a den. Zároveň bylo přihlédnuto k obvyklé reálné výši v jiných srovnatelných městech a obcích, ve kterých je tento poplatek zaveden, kdy jeho sazba v praxi činí nejčastěji 21 korun za osobu a den.

Obě nové vyhlášky nabydou účinnosti od začátku příštího roku.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína