Zlínský magistrát zlepšuje ve školách zázemí pro odborné vzdělávání

07.05.2020 15:05

ZLÍN – Školní výuku na základních školách ve Zlíně zkvalitní nové odborné učebny. K jejich budování město Zlín využívá jak vlastní rozpočtové zdroje, tak i dotační programy Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Posledním ukončeným projektem, zvyšujícím úroveň vybavení pro odborné vzdělávání, je projekt Základní škola Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben. Na jeho realizaci město vyčerpalo dotaci přesahující 18,8 milionů korun, přičemž město samotné se podílelo částkou 8,8 milionů korun,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Od prosince minulého roku se ve třech základních školách začal realizovat další projekt – Vybudování učeben řemeslných oborů. Z celkových plánovaných výdajů ve výši cca 4,5 milionů korun bude dotační podíl činit 90 %. Investice se týká ZŠ Zlín, Slovenská 3076, ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 a ZŠ, Štefánikova 2514.
„Naší snahou je rozvoj technického myšlení, tvořivosti, ale i praktických dovedností našich žáků, které zvýší jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Snaha o rozšíření a zkvalitnění výuky u odborných předmětů či zařazení praktické výuky však často naráží kromě nedostatku financí i na zastaralé vybavení či nedostatečné prostory. Jsme rádi, že se nám s pomocí unijních dotací daří vybavení škol pro odborné vzdělávání vylepšovat,“ sdělila náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová, do jejíž kompetence spadá oblast školství.

„Po úspěšném vybudování dvoupodlažní přístavby čtyř odborných učeben ke stávající základní škole Kvítková, včetně zajištění propojení počítačů a dalších elektronických zařízení v počítačové síti školy, pokračujeme na projektu rekonstrukce a pořízení potřebného vybavení učeben k výuce technických a řemeslných oborů na dalších třech základních školách ve Zlíně. Nově v nich vznikne i zázemí cvičné kuchyně. Součástí projektu je i zajištění bezbariérové dostupnosti prostřednictvím pořízení kompenzačních pomůcek a vybudování bezbariérového WC,“ doplnila náměstkyně primátora.

Město má ve stadiu příprav již další projekt, který momentálně čeká na schválení. Projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně s rozpočtem cca 70 milionů korun bude dotován bezmála 60 miliony korun. Cílem projektu je zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy.

„Zvýšení kvality vzdělávání v cizích jazycích, znalost digitálních technologií a přírodních věd je – kromě zvyšování praktických dovedností žáků – další preferenčním směrem, kterým se investice do školství ve Zlíně ubírají,“ doplnila Kateřina Francová.

Konkrétně se bude jednat o stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity. Projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně se bude realizovat v deseti základních školách ve Zlíně zřizovaných městem.

Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína
Ilustrační foto: Archiv KNZ