Zlínský magistrát připravuje zásadní dokument ke koncepci bydlení

23.06.2020 12:52

ZLÍN – Nový dokument zaměřený na koncepci bydlení si nechává zpracovat zlínský magistrát. Hotový bude do konce tohoto roku, po schválení radou města a zastupiteli bude představen také veřejnosti.
„Bydlení se dotýká každého občana, je jedním ze základních životních požadavků. Velmi dobře si to uvědomujeme, proto k bytové oblasti přistupujeme s maximální vážností. Je určitě dobrým rozhodnutím si zmapovat aktuální situaci a nastavit cíle, kterých chceme v nejbližších letech dosáhnout, právě s ohledem na potřeby a spokojenost obyvatel,“ konstatovala náměstkyně primátora Kateřina Francová, do jejichž kompetencí bytová oblast ve Zlíně patří. V současné době město Zlín vlastní cca dva tisíce bytů, nejvíce je jich ve velkokapacitních domech na sídlišti Jižní Svahy. Rozčleněny jsou na běžné byty, na byty určené pro mladé rodiny coby startovací bydlení a na byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
„Jen za minulý rok město investovalo do jejich oprav a modernizací finanční prostředky blížící se 58 milionům korun. Zvýšit počet bytů ve svém vlastnictví se město snaží jejich výstavbou, aktuálně hned ve třech lokalitách. Více než 20 bytů o velikosti 3+kk, jich vznikne v novostavbě v ulici Slanice,“ řekl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. Budoucí výstavba bytů bude součástí i připravovaného dokumentu, jenž dostal název Koncepce bydlení na území statutárního města Zlína na období let 2020 – 2025.
„Budou v něm definovány možné plochy pro výstavbu bytových domů,“ potvrdil primátor Jiří Korec.
Vlastimil Langer
Zdroj: Magistrát města Zlína
Ilustrační foto: Vlastimil Langer