Zlínský kraj zpřístupnil infolinky osobám se sluchovým postižením

18.05.2020 15:48

ZLÍNSKÝ KRAJ – Novou službu, která usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně také cizincům preferujícím psanou formu projevu, spustil na svých webových stránkách Zlínský kraj.
„Služba se týká hlavní infolinky krajského úřadu 577 043 111 a také infolinky Krajské hygienické stanice ve Zlíně ke koronaviru 577 006 759,“ vysvětlila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Pro tyto osoby jsme zavedli službu online doslovného přepisu k hlavní infolince krajského úřadu a také ke speciálně vytvořené infolince Krajské hygienické stanice k onemocnění COVID-19. Služba, která je poskytována zdarma, využívá simultánní přepis mluvené řeči a usnadňuje tak osobám se sluchovým postižením přístup k informacím,“ sdělila krajská radní pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

„Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat redukovanou, zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně vidět doslovně, co jim druhá strana hovoru říká. Velmi početnou skupinou, která efektivně využije tuto službu, jsou také senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýchavost a tuto službu využijí také cizinci, kteří mají částečnou znalost češtiny,“ uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript Online s.r.o. 

„Služba funguje velmi jednoduše. Na webu kraje www.kr-zlinsky.cz klient vyhledá ve spodní části webu vlevo sekci „BEZPLATNÉ INFOLINKY S ON-LINE PŘEPISEM“. Po kliknutí na symbol u zvolené infolinky napíše do políčka své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Po přijmutí hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit, který se mu zobrazí v okně pro přepis,“ popsal způsob dorozumívání Bumbálek.

Poté, co se přepisovatel spojí s operátorem infolinky, sdělí mu, že volá klient, který bude využívat službu přepisu řeči, proto může z důvodu čtení textu docházet k nepatrnému zpoždění v jeho reakcích. Samotný rozhovor mezi klientem a operátorem již probíhá zcela standardně, přepis řeči operátora sleduje klient po celou dobu hovoru na webové stránce.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj