Zlínský kraj úspěšně dokončil revitalizaci Baťova mrakodrapu

08.07.2019 16:57

ZLÍNSKÝ KRAJ – Veškeré stavební práce na revitalizaci Baťova mrakodrapu trvající rok a půl k 30. červnu úspěšně skončily. Investorem byl Zlínský kraj, jenž má v této památkově chráněné budově své sídlo.
„Jsme rádi, že i když veškeré práce probíhaly za plného provozu budovy, nedošlo během nich k žádným závažnějším provozním komplikacím a všechno se úspěšně zvládlo. Dalším pozitivem je, že z celkových výdajů projektu ve výši 84 milionů korun by nám měla více než 70 milionů pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.
„Během revitalizace byla postupně zrekonstruována rozvodna nízkého napětí, opraven páternoster, vyměněny rychlovýtahy, provedeny stavební úpravy vstupu do budovy ve 2. etáži, obnoveny teracové podlahy ve 3. etáži a zmodernizovány expozice ve 2., 8. a 16. etáži,“ upřesnil Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje.
Už v loňském roce v dubnu byla dokončena rekonstrukce rozvodny nízkého napětí. „Nejnáročnější z hlediska provozu v budově byla výměna všech čtyř rychlovýtahů. Opraven byl také páternoster, neboli oběžný výtah, který je neodmyslitelnou součástí budovy již od doby jejího vzniku. Vyměněn byl motor, brzda, převodovka i řetěz výtahu včetně polygonů. Repasováno bylo také všech 30 kabin. Se zdvihem 58,5 metru je tento páternoster nejdelší svého druhu v České republice,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
V druhé polovině loňského roku proběhla úprava vstupního vestibulu do budovy ve 2. etáži zahrnující zejména instalaci turniketů a přesunutí recepce do prostoru napravo od hlavních vstupních dveří, které byly repasovány. Obnoveny byly také teracové podlahy ve 3. etáži jak ve vstupním vestibulu od třídy Tomáše Bati, tak ve spojovací chodbě k rychlovýtahům.
Poslední částí revitalizace budovy v první polovině letošního roku byla modernizace a doplnění expozic ve 2., 8. a 16. etáži.
Text a foto: Vlastimil Langer