Zlínský kraj uspěl z dalším rozsáhlým projektem v oblasti kultury a opraví zámek Kinských

08.09.2018 18:41

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ke třem velkým projektům, které začne Zlínský kraj realizovat v oblasti kultury s přispěním evropských dotací (Památník Velké Moravy v lokalitě Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá; hospodářský dvůr v Rymicích a Ploština) přibyl ještě jeden – vybudování nových expozic v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž schválilo investiční záměr Zlínského kraje, který bude realizován v krajské příspěvkové organizaci – Muzeu regionu Valašsko.

„Na modernizaci výstavních prostor Zámku Kinských jsme získali dotaci téměř 73 milionů korun, což je pokračování úspěšného tažení Zlínského kraje na využití finančních zdrojů Evropské unie k významnému zvýšení kvality našich muzeí. Zlínský kraj uspěl v krátké době se čtyřmi mimořádně náročnými projekty a blížíme se téměř k půl miliardě korun na realizaci záměrů, které byly dlouho plánovány, ale nedařilo se zajistit peníze na jejich uskutečnění. Mám obrovskou radost z toho, že se to konečně podařilo. Uspěli jsme díky precizní připravenosti našich projektů a nyní se můžeme pustit do radikální modernizace zastaralých objektů a vybudovat nové moderní výstavní prostory odpovídající požadavkům 21. století,“ řekl radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Stávající provoz zámku Kinských je z hlediska ochrany sbírkových předmětů nevyhovující a v jeho části dochází kvůli nadměrné vlhkosti zdiva k ohrožení uložených sbírkových předmětů.

„Díky investičnímu záměru, který můžeme s evropskou dotací realizovat, dojde k odstranění vlhkosti zdiva a k zajištění dobrého stavebně technického stavu budovy a zároveň k vytvoření nových depozitářů a expozic s bezbariérovým přístupem,“ dodal radní Miroslav Kašný.

 

Č.

Projekt

Celkové náklady

Dotace

Podíl ZK

1

MJVM - Ploština

120 950 000,00

108 405 364,23

12 544 635,77

2

SMUH - Velká Morava

100 575 000,00

89 575 137,00

10 999 863,00

3

MKM - Rymice

121 696 621,00

109 237 404,60

12 459 216,40

4

MRV - zámek Kinských

99 528 689,20

72 772 489,29

26 756 199,91

   

442 750 310,20

379 990 395,12

62 759 915,08

     

86%

14%

Celková alokace ve výzvě Muzea II, do které byly projekty podávány, je 1.058 mil. Kč.

Tisková zpráva Zlínského kraje

Foto: www.kr-zlinsky.cz