Zlínský kraj spolupracuje se Slováky na rekonstrukci silnice z Březové do Nové Bošáce

06.07.2019 09:20

ZLÍNSKÝ KRAJ – Setkání partnerů společného česko-slovenského projektu Zlepšení dopravní dostupnosti Bošácké doliny se uskutečnilo v Trenčíně.

„Výsledkem je dohoda, která umožní oběma zemím čerpat prostředky v rámci evropského dotačního programu INTERREG V-A na rekonstrukci přeshraniční silnice ze slovenské obce Nová Bošáca do moravské obce Březová,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Podepsali jsme v Trenčíně důležitou dohodu o spolupráci Trenčianského samosprávného kraje a Ředitelství silnic Zlínského kraje (RSZK) na rekonstrukci přeshraniční silnice, která spojuje slovenskou Novou Bošácu s naší Březovou. Odsouhlasili a zkompletovali jsme žádost o dotaci z evropských fondů v rámci programu INTERREG V-A a odsouhlasili jsme rozpočtové položky projektu,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Jednání na Slovensku se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek. „Snažíme se získávat prostředky na opravy našich silnic ze všech zdrojů a dotačních titulů, které jsou aktuálně k dispozici. Těší nás proto, že se v tomto případě podařilo využít i program přeshraniční spolupráce se Slovenskem. Jsou to peníze navíc, které zkvalitní krajskou silniční infrastrukturu v příhraniční oblasti a zvýší atraktivnost tohoto regionu,“ prohlásil náměstek hejtmana.
Řešený úsek je v katastrálním území Březová. Začíná na státní hranici se Slovenskou republikou, celková délka rekonstruovaného úseku je 3,6 kilometru. Rekonstrukce komunikace je zaměřená na zlepšení technických parametrů vozovky a odstranění lokálních závad. Součástí stavby je doplnění nezpevněných krajnic, připojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem, obnova funkčnosti propustků.
Na slovenské straně bude probíhat rekonstrukce úseku mezi obcemi Zemanské Podhradí a Nová Bošáca v délce čtyři kilometry.
Projekt je předkládán v rámci vyhlášené dotační výzvy zaměřené na rozvoj kulturního a přírodního dědictví v česko-slovenském pohraničí, jejímž cílem je zvýšit atraktivitu kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.
„Žádost o dotaci z programu INTERREG V–A Slovenská republika – Česká republika byla podána společně s Trenčianským samosprávným krajem 11. června 2019. Řídícím orgánem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR, spolupracujícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozhodnutí o schválení financování lze očekávat v říjnu letošního roku. Dotace z prostředků EU má tvořit 85 procent z uznatelných nákladů. K realizaci stavební akce by mohlo dojít během roku 2020,“ dodala Adéla Kousalová.

Vlastimil Langer
Foto: www.rszk.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz