Zlínský kraj se zapojil do inovativního projektu podpory domácí péče

31.01.2020 10:31

ZLÍN – Do společného projektu s názvem Podpora domácí péče vstoupil Zlínský kraj a Institut sociální práce, z.s. V sídle kraje se za účasti radní Michaely Blahové, zodpovědné za sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku, uskutečnila první série metodických setkání zástupců pečovatelských služeb. „Dlouhodobá vize Zlínského kraje je umožnit lidem v seniorském věku co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, být součástí své přirozené komunity, zachovat si své sociální vazby a co nejvíce řídit svůj život i v jeho závěrečné etapě. Prostě – žít doma, i když už potřebujeme pomoc, je možné a přirozené,“ sdělila radní Michaela Blahová. Kraji, který nese hlavní odpovědnost za dostupnost sociálních služeb, projekt umožní získat lepší znalost sítě pečovatelských služeb a vytvoří prostor pro hledání možností adekvátního zajištění péče o seniory nejen v domácím prostředí.  Institut sociální práce zvyšuje dostupnost péče v domácím prostředí skrze podporu pečovatelských služeb již několik let. „Naše zkušenosti bychom v rámci právě zahájeného projektu chtěli využít k vytvoření uceleného modelu podpory zájemců o změnu nastavení fungování pečovatelské služby. Cílem projektu je podpořit nastavení pečovatelských služeb tak, aby reflektovaly i potřeby lidí s vyšší mírou závislosti na péči. Vedle toho budeme v rámci projektu hledat vyvážený model rozložení sociálních služeb v terénní, ambulantní a pobytové formě tak, aby svým zastoupením na daném území co nejvíce vycházely vstříc potřebám a přáním lidí, kteří jsou závislí na jejich pomoci,“ říká předseda Institutu Jakub Čtvrtník.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz , Adéla Čuříková