Zlínský kraj proplatí další tisíce za škody způsobené medvědem

12.02.2019 08:09

ZLÍNSKÝ KRAJNáhradu škod způsobených ve Zlínském kraji medvědem hnědým, který je zvláště chráněným živočichem, vyplatí krajský úřad dalším devíti žadatelům v celkové výši 160 251 korun.

„Celkově tak výše vyplaceného odškodného vzroste na 323 259 korun, které bude rozděleno mezi 21 žadatelů. Jde o kompenzaci za škody, které medvěd způsobil na včelstvech, úlech, ovcích i jiných hospodářských zvířatech,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová

„V současné době evidujeme ještě další čtyři oprávněné žádosti o finanční kompenzaci v souhrnné výši 27 400 korun. K jejich proplacení by mělo dojít do poloviny letošního března," uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Všechny evidované škody způsobil medvěd ve Zlínském kraji v období od 13. září do 30. listopadu loňského roku. Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy, tedy i medvědem hnědým, se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje.
„Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností,“ poznamenala krajská tisková mluvčí.
V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www-kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz