Zlínský kraj podpoří rozvoj cestovního ruchu

25.05.2020 09:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – Udělení dotací směřujících do oblasti cestovního ruchu schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje. Mezi dva projekty rozdělí celkem 554 tisíc korun.

„Dotaci ve výši 500 tisíc korun obdrží obec Prostřední Bečva na projekt Revitalizace Pusteven 2020. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a obcemi Trojanovice a Prostřední Bečva usilujeme o rozvoj turisticky oblíbené lokality Pusteven a Radhoště. K tomuto účelu vznikl Fond Pustevny, do kterého dalších 500 tisíc korun vloží Moravskoslezský kraj a po 100 tisících zmíněné obce. Dotace bude využita na pořízení projektové dokumentace pro vytvoření zázemí pro návštěvníky u parkoviště na Pustevnách a na pořízení mobiliáře,“ uvedl radní Jan Pijáček, zodpovědný za oblast cestovního ruchu.

„Zastupitelé také schválili finanční podporu ve výši 54 tisíc korun organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na projekt analýza online aktivit Destinační společnosti Valašsko,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Dotace je poskytována na nabytí licence k softwaru GAS, který umožní Zlínskému kraji získat ucelený přehled o online aktivitách a nabídne možnost srovnat online data ve všech dalších destinačních společnostech v kraji, což umožní také vyhodnocení efektivnosti online aktivit,“ sdělil Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje.

O dotaci na získání licence pro používání software a s tím souvisejících služeb požádaly také společnosti Luhačovské Zálesí, Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Dotace těmto destinačním společnostem podléhají schválení Radě Zlínského kraje.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj