Zlínský kraj ocenil dobrovolníky věnující se mládeži

03.12.2018 18:02

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili v pondělí 3. prosince  v Baťově vile ve Zlíně představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem.
„Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Lidí, kteří jsou ve svém volném čase ochotni věnovat se druhým, není mnoho a je jich stále méně. Proto je potřeba těmto lidem veřejně poděkovat a ukázat jim, že si jejich práce vážíme,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci oblast mládeže a sportu, poděkoval nejen všem oceněným, ale i těm, kteří je na ocenění navrhli, a to za to, že si všímají, kdo se v jejich okolí stará o mládež a její volnočasové aktivity.

Za svoji dlouholetou a kvalitní činnost si ocenění převzalo17 dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vybrala je komise z 26 doručených nominací od představitelů měst a obcí, škol a školských zařízení, nevládních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů z celého kraje.

Dobrovolníky pracující s mládeží Zlínský kraj ocenil již po patnácté.
Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz