Zlínský kraj ocenil další mistry tradiční rukodělné výroby

15.05.2019 18:13

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Noví tři Mistři tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se stali nositeli krajského titulu udělovaného od roku 2012 Radou Zlínského kraje.

„Na slavnostním aktu v úterý 14. května v barokních prostorách uherskohradišťské Reduty titul převzali Blanka Ammann, Jaroslav Němec a Marie Vlčková,“ informovala dnes krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Mějte nejenom radost ze svého umu a z vlastní tvorby, ale také z toho, že kus vlastního umění předáváte dál,“ řekl při oceňování hejtman Jiří Čunek.

Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který zodpovídá za kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi, uvedl, že odborná komise pokaždé stojí před těžkým úkolem vybrat tři nositele, kteří splňují předem stanovená přísná kritéria.
„Velmi si vážím činnosti a lásky, s jakou jednotliví laureáti přistupují ke svému talentu. Obzvláště si cením toho, že si vychovávají následovníky a také své dovednosti předvádějí veřejnosti na různých jarmarcích, výstavách a jiných kulturních akcích,“ sdělil radní Miroslav Kašný.
„Získání titulu je pro každého významným oceněním za jedinečný um a píli. Nositelé mohou na svých oceněných výrobcích a propagačních materiálech užívat ochrannou známku garantovanou Centrem péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které působí při Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Získají také finanční odměnu ve výši deset tisíc korun,“ dodal Miroslav Kašný.

Zlínský kraj prostřednictvím své organizace Slováckého muzea v Uherském Hradišti rovněž nakupuje od každého nositele titulu jeho výrobky v celkové výši 50 tis. Kč. Díky tomu mohou návštěvníci muzea shlédnout poctivou ruční práci Mistrů tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

V termínu vyhlášené výzvy, tj. od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019, bylo doručeno osm nominací, z nichž odborná hodnotitelská komise vybrala tři nositele podle kritérii, jako je např. estetická hodnota výrobku, používání autentických tradičních technologií či předávání umu dalším osobám.

Vlastimil Langer
Trojice nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby uprostřed. Foto: Městský úřad Uherské Hradiště