Zlínský kraj navrhne ředitelku ZŠ Rožnov pod Radhoštěm Annu Kovárňovou na medaili Ministerstva školství

11.01.2020 15:49

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje podá návrh na udělení stříbrné medaile I. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm Anně Kovárňové, která řídí školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro žáky s mentálním postižením všech stupňů, s poruchami autistického spektra a s kombinovanými vadami.

„Pracovní život paní ředitelky je neodmyslitelně spjat s budováním a rozvojem této školy, její práci provází mimořádná snaha o neustálé zvyšování kvality vzdělávání žáků s mentálním postižením,“ uvedl radní pro školství Petr Gazdík s tím, že se paní ředitelka velmi aktivně podílela na tvorbě školního vzdělávacího programu „Cestička pro všechny“ a zapojila školu do řady pestrých projektových aktivit, s jejichž pomocí se jí podařilo systematicky vybavit školu v oblasti ICT a obohatit tak výuku, zájmovou a poznávací činnost žáků. Základní školu v Rožnově pod Radhoštěm vede ředitelka Anna Kovárňová od roku 1989.

O udělení medaile a stupni tohoto ocenění rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Medaile je udělována ve dvou stupních:
stříbrná - I. stupeň (za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice),
bronzová - II. stupeň (za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy).

Medaile se udělují zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz , Adéla Čuříková