Zlínský kraj by chtěl v Norsku načerpat inspiraci pro oblast dopravy a dopravních inovací

23.06.2020 09:39

ZLÍNSKÝ KRAJ – Výměna zkušeností a dobré praxe mezi zaměstnanci Zlínského kraje a specialisty na dopravu a dopravní inovace v Norsku je cílem zahraniční cesty, kterou kraj plánuje uskutečnit v rámci svého projektu s názvem Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací.

„Radní již schválili projektový rámec tohoto projektu, jehož realizace je podmíněna získáním dotace z Fondu pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy), kam bude kraj předkládat žádost o poskytnutí podpory,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Pokud se nám na tento projekt podaří získat finanční prostředky, chtěli bychom se během třídenní zahraniční stáže v Norsku zaměřit především na oblast bezpečnosti silničního provozu, veřejné dopravy a také na řízení financování a koordinaci v oblasti silničního hospodářství, včetně možnosti využití tzv. chytrých technologií. Chtěli bychom se při tom inspirovat funkčními řešeními dopravy a dopravních systémů v Norsku, zejména v hlavním městě a regionu Oslo, a následně s norskými partnery případně realizovat a rozvíjet společné aktivity,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Pavel Botek.

Například v oblasti bezpečnosti silničního provozu je smyslem projektu pomoci hledat řešení, jak zlepšit nepříznivý stav u dopravních nehod, které způsobují řidiči jednostopých motorových vozidel, a soustředit se také na problematiku ochrany chodců jako nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

Během stáže by byla pozornost věnována také novým možnostem při řízení a provozu silničního hospodářství, které v budoucnu pomohou zajistit efektivní financování silniční infrastruktury ve Zlínském kraji, zvláště s přihlédnutím k tomu, že kraj ztrácí dotační příležitosti z fondů EU a potřebuje hledat a nastavovat nové udržitelné finanční modely, stejně jako hledat nová řešení a způsoby, které urychlí rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. tříd. Zlínský kraj by se chtěl zaměřit také na lepší a chytřejší řízení a vyhodnocení dopravních toků v rámci jednotlivých regionů Zlínského kraje při plánování dopravní obslužnosti.

„Kromě Zlínského kraje by se projektu měli zúčastnit také zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje, Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje a Statutárního města Zlín,“ uvedl Martin Prusenovský z oddělení přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Zlínského kraje.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Vlastimil Langer