Zlínská radnice jmenovala patrony pro místní části

02.02.2019 07:42

ZLÍN – I v právě zahájeném volebním období bude zlínská radnice úzce spolupracovat s místními částmi. Rada města jmenovala konkrétní zastupitele, kteří je budou mít na starosti.

„Jmenovaní zastupitelé budou – dá se říci - patrony své lokality a jejich úkolem bude úzce spolupracovat s danými Komisemi místních částí i s občany. Jde o dlouhodobě vyzkoušený systém, na kterém chceme i v příštích letech stavět,“ prohlásil radní Miroslav Chalánek, do jehož kompetencí tato problematika patří.

Komise místních částí vznikly v roce 2008 a umožňují lidem více se zapojit do správy věcí veřejných. Význam místních částí pro radnici dokládá i fakt, že na investice v nich vyčleňuje každý rok částku 25 000 000 korun a to nad rámec běžných provozních a investičních výdajů z rozpočtu města.

Jmenování členů ZMZ do místních částí v období 2019 – 2022:

Jaroslavice - Hynek Steska, Vojtěch Volf

Klečůvka (není zřízena KMČ) - Jana Bazelová

Kostelec - František Pilka, Jiří Sukop

Kudlov - Miroslav Adámek, Jaromír Schneider

Lhotka a Chlum - Kateřina Francová, Pavel Simkovič

Louky - Jana Bazelová, Milan Klajn

Lužkovice - Aleš Dufek, Miroslav Chalánek

Malenovice - Bedřich Landsfeld, Aleš Dufek

Mladcová - Jiří Jaroš, Jaromír Schneider

Prštné - Vojtěch Volf, Zuzana Fišerová

Příluky - Josef Novák, Miroslav Kašný

Salaš - Bedřich Landsfeld, Miroslav Chalánek

Štípa - Pavel Stojar, Michaela Blahová

U Majáku a Filmové ateliéry - Pavel Simkovič, Jiří Jaroš

Velíková - Michaela Blahová, Petr Michálek

(Poznámka: členové ZMZ, kteří jsou uvedeni první v pořadí a zvýrazněni tučným písmem, jsou tzv. „hlavními patrony dané lokality.“)

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer