Zlínská ODS chce proměnit Zlín v sebevědomé krajské město

07.09.2018 08:52

ZLÍN – S přáním získat ve zlínských komunálních volbách okolo 10 procent hlasů vstupuje do předvolebního boje ODS Zlín. Na tiskové konferenci ve čtvrtek 6. září sdělil tuto informaci lídr kandidátky Miroslav Chalánek.
ODS se osm let na řízení města Zlína nepodílí a poslední čtyři roky není ani v zastupitelstvu. „Poslední investicí hodnou krajského města, kterou ODS prosadila a relizovala, byla stavba Kongresového centra. V době výstavby centra a i po jejím skončení se právě stavba Kongresového centra stala terčem dehonestací, Za osm let svého fungování má tato důstojná a nepřehlédnutelná dominanta našeho města své nezastupitelném místo v kulturním životě Zlína. Současnému vedení radnice nevyčítám, že před osmi lety stavbu kritizovalo a na této kritice vyhrálo volby, ale hlavně to, že samo za osm let žádnou podobnou investici ve Zlíně nedokázalo zrealizovat,“ řek v úvodu Miroslav Chalánek.
Podle zlínské organizace ODS městu chybí významné investice v dopravě, občanské vybavenosti, sportu, kultuře.  Zlín je v současné době krajským městem víceméně jen podle územního členění než skutečností. „Naše město musí být především jasným centrem regionu s dynamickým rozbojem a děním. Rozvoj a investice jsou záležitostí proaktivního myšlení, jehož základem jsou iniciativa, rozvaha a smysl pro odpovědnost. Pro budoucnost Zlína je jednou z nejdůležitějších výzev to, aby v něm zůstali mladí lidé. Právě pro ně je nejdůležitější nabídka bydlení, pracovních příležitostí, kvalitních služeb a aktivního využití volného,“ shodli se další kandidáti za ODS Milan Foukal, Martina Hladíková a Ondřej Tupý.

Mezi hlavní priority volebního programu ODS patří především přeměnit Zlín ve zdravé a čisté město, což zahrnuje řešení bytové otázky, úpravy veřejných prostranství, parkování, rekonstrukce sportovišť a rozšíření občanské vybavenosti. Otázku hodně diskutované vody si vzal za své Miroslav Chalánek.
Samostatnou kapitolou podle kandidáta s č. 2 Milana Foukala je dopravní obslužnost Zlína, především dokončení dálnice D49, rozšiřování MHD, výstavba nadzemních i podzemních parkovišť, rozvoj cyklostezek a opravy chodníků.
Martina Hladíková, trojka na kandidátce považuje za svůj úkol stabilizaci mladých lidí a rodin ve Zlíně, výstavbu startovacích bytů, spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a vytváření podmínek pro vznik začínajících malých firem. Další důležitou oblastí je podle ní oblast školství, rozvoj volnočasových aktivit mládeže i pomoc seniorům včetně výstavby domů s pečovatelskou službou.

Podle Ondřeje Tupého, který má na kandidátce č. 4, si Zlín zaslouží více propagace a podpory v oblasti cestovního ruchu.

V závěru tiskové konference se kandidáti zas ODS shodli na nutnosti další stabilizace a hlavně zkvalitňování zdravotní péče ve Zlíně a v Krajské nemocnici T. Bati. „Není přece možné, aby se v ní Olomoučané chovali jako na dobytém území,“ konstatovali.

Text a foto: Vlastimil Langer