Zlínská nemocnice chrání zaměstnance i během stravování, obědy dostávají zabalené

17.04.2020 08:22

ZLÍN - Liduprázdné prostory a židle na stolech jako po zavíračce, tak v posledních týdnech vypadá provoz jídelny a výdejny obědů v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

„Zatímco hospitalizovaných pacientů se změny ve výdeji stravy nedotkly, zaměstnanci si museli zvyknout na nové podmínky. Na oběd nedocházejí do jídelny, ale dostávají zabalené porce buď přímo na pracoviště, nebo si je chodí jednotlivě vyzvednout do nemocničních bister. Cíl je přitom jasný, zabránit shromažďování většího počtu osob a snížit tak riziko případného přenosu onemocnění koronavirem mezi zdravotníky. Do technologického vybavení, které tento způsob výdeje zaměstnanecké stravy umožňuje, musela zlínská nemocnice investovat bezmála čtvrt milionu korun z vlastního rozpočtu,“ sdělil Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje.
Denně se v nemocnici vydá až 400 obědů zaměstnancům zdravotnického zařízení. „V jídelně se při běžném provozu potkává až sto padesát strávníků současně. Existovalo tak reálné riziko, že by se mezi nimi mohlo v případě zavlečení infekce onemocnění rychle rozšířit napříč nemocnicí. Tomu jsme chtěli zabránit zvláště v době, kdy jsme zavedli práci na směny v týmech a také další bariérová opatření, jejichž cílem je chránit zdraví našich zaměstnanců a zajistit péči o pacienty. Proto jsme přešli na model individuálního stravování na pracovištích,“ vysvětlil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.
Aby se mohlo velké množství porcí rozvážet zdravotníkům na jejich pracoviště, zakoupila nemocnice pro oddělení stravování speciální zařízení, které čerstvě uvařená jídla šokově zchladí na 4°C, následně jsou jednotlivé porce rozděleny do jednorázových plastových misek a neprodyšně uzavřeny potravinovou fólií. Doba od uvaření jídla po jeho distribuci je tak zkrácená na minimum.
„Kapacita nového šokeru na jedno zchlazení je až šedesát kilogramů jídla. V našem provozu můžeme tímto způsobem připravit pět set porcí. Na každý všední den tak připravujeme jedno jídlo bezmasé, jedno s masem a k tomu vždy nějaké překvapení, třeba dezert nebo ovoce,“ popsala Veronika Fišarová, vedoucí Oddělení stravování Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.
Šoker byl ve zlínské nemocnici uveden do provozu na začátku tohoto týdne, nový systém výdeje stravy zaměstnancům ale běží už od konce března, zdravotnické zařízení hotová jídla zajišťovalo od externího dodavatele ze Strážnice. „Vybrali jsme dobře, dovážená jídla byla chutná a nutričně vyvážená. Nicméně vozit každý den jídlo ze Strážnice bylo komplikací, proto jsme rádi, že můžeme našim zdravotníkům opět vařit u nás,“ doplnila Veronika Fišarová.
Samotný šoker pro zchlazení pokrmů vyšel nemocnici na 180 tisíc korun, náklady na pořízení dvou strojů na balení jídel do misek a potravinové fólie přesáhly částku 60 tisíc korun. Hospitalizovaní pacienti ve zlínské nemocnici nadále dostávají stravu v jídelních uzavíratelných tabletech. V jejich případě nebyly zásadní změny ve výdeji stravy nutné. Režim se pro ně změnil pouze v tom, že se nescházejí ve společných prostorách na odděleních a jídlo konzumují individuálně na nemocničních pokojích. Nemocniční kuchyně ve svém běžném provozu bez omezení v důsledku pandemie koronaviru uvaří až osmnáct set obědů denně.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zdeněk Dvořák | PR specialista nemocnic Zlínského kraje