Zlíňané navrhli na tři desítky vylepšení veřejných prostranství

11.06.2020 15:16

ZLÍN - Po celý duben a květen mohli Zlíňané v rámci třetího ročníku projektu „Tvoříme Zlín“ zasílat návrhy na úpravu veřejných prostranství města. Své návrhy zaslalo třicet čtyři občanů.

„U těchto návrhů nyní bude pracovní skupina posuzovat, nakolik jsou reálně proveditelné, či zda je možné konkrétní projekt upravit tak, aby proveditelný byl. Na realizaci jednotlivých projektů je připraveno celkem pět milionů korun,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzerr.

„Během léta bude pracovní skupina složená ze zaměstnanců statutárního města Zlína prověřovat, zda jsou návrhy reálně proveditelné. Na podzim proběhne veřejné představení soutěžních návrhů a budeme veřejnost informovat o možnosti hlasování. Samotné hlasování bude zahájeno v listopadu,“ připomněla časovou osu radní Jana Bazelová.

Zlíňané mohou navrhovat dva druhy projektů, a to tzv. malý projekt (do 0,5 milionu korun) a velký projekt (až 1,5 milionu korun). Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu pěti milionů korun. O vítězných návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se však mohou i Zlíňané bez přístupu na síť.

„Navrhovat projekty mohou nejen přímo obyvatelé Zlína, ale i lidé, kteří ve Zlíně ‚jen‘ bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Příkladem jsou studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15 let. Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří v den podání návrhu dovršili osmnácti let,“ vysvětlil mluvčí.

„O vítězných návrzích rozhodnou lidé nově prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas, která byla spuštěna na přelomu května a června pro lepší informovanost a větší zapojení občanů do chodu města,“ sdělil novinku primátor Jiří Korec.
Zapojit se však mohou i Zlíňané bez přístupu na internet a mobilního telefonu, a to odevzdáním hlasu v městském informačním a turistickém středisku na radnici nebo v kancelářích místních částí za asistence příslušného pracovníka kanceláře.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína