Zlín vydal zákaz odběru povrchových vod

08.08.2018 12:29

ZLÍN – Magistrát města Zlína vydal pro území města Zlína včetně jeho místních částí zákaz tzv. obecného nakládání s povrchovými vodami, tj. odběru vody z řeky Dřevnice a jejích přítoků. „Opatření platí od úterý 7. srpna do odvolání,“ sdělil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

„Z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a vysokých teplot klesla hladina vodních toků na území města Zlína pod hranici hydrologického sucha. Na základě vydaného nařízení je tak ze všech těchto toků zakázáno odebírat vodu. Toto opatření se netýká držitelů platných povolení k odběru povrchové vody. Pro ty platí podmínky stanovené v daném povolení, zejména dodržení minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku pod odběrným zařízením,“ uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu.

Opatření obecné povahy dle vodního zákona – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami, tj. odběr vody z vodních toků na území statutárního města Zlína vydal Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství 6. srpna a je zveřejněno na úřední desce MMZ. Rovněž bude vyvěšeno ve vývěskách místních částí města Zlína

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer