Zlín vloni hospodařil s přebytkem, závěrečný účet schválili zastupitelé

18.06.2020 16:07

ZLÍN - Hospodaření statutárního města Zlína za rok 2019, které skončilo přebytkem ve výši 39,84milionů korun, dnes chválili zlínští zastupitelé.
„Celkové příjmy města Zlína za rok 2019 dosáhly 1,830mld.korun a v meziročním srovnání zaznamenaly růst o 67 milionů korun, zejména díky vyššímu příjmu ze sdílených daní. Zadlužení města se v roce 2019 snížilo z 375 milionů na 362 milionů korun,“ informoval náměstek primátora Bedřich Landsfeld, v jehož kompetenci je ekonomika města.
Při přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína za rok 2019 nezávislou auditorskou společností HZ Brno nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
„Zároveň auditor neshledalžádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti,“ doplnila vedoucí Odboru ekonomického Magistrátu města Zlína Jana Holcová.
Mezi investiční akce, u kterých byl v roce 2019 proinvestován největší objem finančních prostředků, se řadí zejména:
- Rekonstrukce uličního prostoru v ul.2.května, Zlín (40,89 mil. Kč),
- Cyklostezka 1 – Zlín, Tyršovo nábřeží a ul. Výletní (31,87 mil. Kč),
- Ulice Středová, oprava komunikace a stezky pro cyklisty (22,18 mil. Kč),
- Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ul. Česká, Slezská a Moravská (21,46  mil. Kč),
- Modernizace a doplnění podpůrných elektronickýchprocesů pro potřeby MMZ a jeho organizací (19,44 mil. Kč),
- Oprava místních komunikací 16,32 mil. Kč, chodníků 12,89 mil. Kč,
- Významné opravy škol a sportovních zařízení ve výši 6,29 mil. korun.
Vlastimil Langer
Zdroj: Magistrát města Zlína
Ilustrační foto: ARchiv KNZ