Zlín chystá II. etapu regenerace zeleně s pomocí dotace

24.06.2020 15:21

ZLÍN – Na výsadbu alejových stromů na veřejných plochách ve městě. se zaměřuje připravovaný projekt II. etapy regenerace zeleně, který chystá Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína.

„Předmětem projektu je výsadba 120 alejových stromů na několika lokalitách území statutárního města Zlína. K financování investičního záměru chce Zlín využít dotace z Operačního programu životního prostředí,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Po I. etapě regenerace zeleně, pokračujeme s přípravou projektu další etapy, na jejíž financování plánujeme využít dotace. Výsadby alejových stromů – převážné domácích druhů jakou jsou lípy, duby, habry, javory a další – budou koncepčně začleněny do stávající zeleně, kdy je podpořeno nejvyšší stromové – kosterní patro zeleně. Sázet se bude například na Jižních Svazích v Centrálním parku, na přírodních loukách na Boněcku, na sídlišti Kúty nebo v Malenovicích,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld.

Předpokládaná celková výše výdajů na II. etapu regenerace zeleně je cca 1,260 mil. korun. Z toho dle podmínek operačního programu činí evropská podpora uznatelných nákladů projektu 60 procent.

„Město Zlín vysazuje každoročně stovky stromů, ovšem ne všechny plánované výsadby je možné do dotačního titulu Operačního programu životního prostředí zařadit. V případě získání dotace na tento projekt – II. etapa regenerace zeleně – by město mohlo získat finance zhruba ve výši 700 tisíc korun. Práce na výsadbě stromů jsou plánované na podzim 2021,“ dodal Bedřich Landsfeld.

V rámci první etapy regenerace zeleně v letech 2012–2015 bylo vysazeno na 900 stromů a s cílem zajištění provozní bezpečnosti, dlouhodobé funkce a perspektivy stromů jich bylo 3500 ošetřeno. Projekt podporuje nejen výsadbu, ale i následnou dvouletou rozvojovou péči o vysazené stromy. Dle požadavků Operačního programu životního prostředí je také stanovena udržitelnost provedených výsadeb stromů na 10 let. Celkové výdaje na I. etapu činily 28 milionů korun.

Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína

Ilustrační foto: Archiv KNZ