Zeleň v Otrokovicích udržují technické služby i s ohledem na prohlubující se sucho

23.05.2020 07:13

OTROKOVICE - Na jedné straně se město potýká se stížnostmi občanů, že je tráva přerostlá, na druhé straně čelí kritice jiné části občanů, že časté sečení trávy je neekologické.

„Pracovníci technických služeb se snaží udržovat zeleň vyváženě. Technické služby Otrokovice udržují v našem městě celkem 80 ha travnatých ploch. Tyto plochy jsou z pohledu intenzity údržby rozděleny do tří kategorií a to: 1. kategorie představuje centrální plochy, což jsou například parky, náměstí, okolí základních a mateřských škol. Tyto plochy se sečou nejintenzivněji přibližně 5-8x ročně v závislosti na průběhu počasí. Do 2. kategorie spadá tzv. sídlištní zeleň, která je sečena s ohledem na počasí asi 3-5x ročně. Poslední 3. kategorií jsou lesoparky, zeleň kolem komunikací mimo centrum města a okrajové části města, a ty se sečou 2-3x ročně,“ vyjmenovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

„Při seči musíme reagovat na prohlubující se sucho. Nejintenzivněji sečeme na jaře, kdy tráva roste nejvíce, což bývá nejčastěji měsíc květen, dále pak na podzim v měsících září a říjnu. Přes léto, kdy přetrvává suché počasí, seč výrazně omezujeme,“ vysvětlil jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek.

V současné době ve společnosti rezonují názory na omezování sečení z důvodu zpomalení výparu vody z půdy „Sečení v obydlených lokalitách však nelze omezit úplně, protože v trávnících se vyskytují vedle žádoucích travin také nejrůznější druhy vytrvalých bylin a plevelných trav, které právě v suchém letním období dominují. Tyto rostliny mohou způsobovat alergie, hostit parazity anepůsobízrovna pěkným dojmem. A to je důvod, že i v letních měsících je nutno v omezené míře travnaté plochy udržovat,“ upozornil jednatel.

V okrajových částech města jsou vytipovány lokality, které jsou ponechány jako klasické louky, tzn. je zde prováděna seč maximálně dvakrát ročně, což umožňuje vyrůst a vykvést typickým lučním bylinám. „Tato místa udržujeme tak, abychom podpořili výskyt hmyzu, například brouků a motýlů. V tomto režimu je udržována například lokalita Dubnická, některé příkopy a okraje polních cest mimo město, lesopark na Štěrkovišti apod.,“ vyjmenoval Vladimír Plšek a současně dodal, že právě zde nastává rozpor mezi občany, kdy jedna část obyvatel si stěžuje na to, že se tráva v těchto lokalitách neseče a vyskytují se zde klíšťata a komáři, a zcela opačný názor pak mají ekologicky zaměření občané.

Na podporu ubývajícího hmyzu se v některých lokalitách lesoparků zakládají tzv. broukoviště. Kmen pokáceného stromu se ponechá ležet na místě, aby se v něm mohly vyvíjet larvy brouků a jiného hmyzu. I v centrálních částech Otrokovic lze najít menší plochy, které jsou udržoványjako tzv. květnaté loučky. To jsou místa, kde na jaře vykvétají cibuloviny (zejména narcisy) a po odkvětu těchto cibulovin zde přes léto vyrůstá květnatá louka obsahující nejen trávu, ale i kvetoucí byliny. Tato místa pracovníci technických služeb sečou pouze 2x ročně, a tím se vytváří útočiště pro hmyz i v centru města. Jedná se například o loučky v parku před Sokolovnou, ulici Komenského a v parku před Společenským domem.

„Trendem současné doby, který zkrášlí vzhled města a zároveň vytváří příznivé podmínky pro hmyz, jsou tzv. letničkové záhony z přímého výsevu. To znamená, že do připravené půdy je přímo vysévána pestrá směs okrasných květin tzv. letniček, které od jara do podzimu zdobí město. Tyto záhony jsme založili např. u hasičské zbrojnice, pod Sokolovnou a v parku na Bahňáku,“ uzavřel Vladimír Plšek.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice