Zavlažovací vaky ochrání mladé stromky před suchem

09.07.2019 12:04

ZLÍN - Dva roky mladé stromky rostou, třetí rok uschnou. I s takovými případy se bohužel setkávají zaměstnanci odboru městské zeleně při jejich výsadbě. Ročně na území města vysadí několik set stromků.
„I přes maximální možnou péči není možné v těchto extrémně suchých letech a při tak velkém objemu činností udržet všechny stromky při životě. Pomoci by mohla novinka na trhu, takzvané zavlažovací vaky,“ sdělil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Zavlažovací vaky jsme letos instalovali poprvé. Na zkoušku jsme nakoupili 50 kusů Treegator vodních vaků. Pro instalaci jsme vybírali z druhů, které opakovaně na stanovišti hynou. Jedná se zejména o duby, buky a lípy vysazené u příležitosti 100. výročí založení Československa v některých místních částech např. Prštné, Velíková, Štípa a Maják, či mladé lípy v zadlážděných plochách centra města, které chřadnou,“ prozradil vedoucí Odboru městské zeleně Ivo Divoký.

Výhodou zavlažovacího vaku je rychlé zalití. V praxi to funguje tak, že je voda během několika málo sekund vpuštěna do vaku a pak 9 – 10 hodin odkapává ke kořenům stromu do tzv. závlahové mísy. Objem vaku je 57 litrů a životnost sedm let, cena jednoho je 700 korun.

„Pokud by zálivka probíhala bez vaku, trvala by déle, voda by se rozlévala do okolí a zřejmě by obsluha nedodala takové množství vody. Po ukončení vegetačního období vaky uklidíme a budeme instalovat zase v příštím roce. Věřím, že se nám osvědčí a další přikoupíme,“ doplnila arboristka Odboru městské zeleně Marie Surovcová. Po dvouměsíční praxi je s účinností vaků spokojená. Z vakem opatřených stromů zatím žádný neuschl.
Rychlost a preciznost zálivky si pochvaluji i pracovníci v terénu. Negativem je bohužel zájem nenechavců a vandalů. Naštěstí však existují i lidé všímaví, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.

„Díky nim jsme se dozvěděli o odcizených vacích a byli jsme i upozorněni na případy, kdy je mládež podezřele zkoumala. Spolupráce s těmito lidmi, kterým není osud stromů lhostejný, si velmi vážíme a věříme, že jich bude přibývat,“ doplnila arboristka odboru městské zeleně.

Text a foto: Vlastimil Langer