Závěrečný účet města schválen. Rožnov hospodařil s přebytkem + 41 milionu korun

21.06.2019 07:08

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - S kladným výsledkem 41 milionů korun skončilo hospodaření města Rožnov p. R. za rok 2018. „Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili závěrečný účet města včetně zprávy auditora, který konstatoval, že při přezkoumání hospodaření Rožnova za uplynulých dvanáct měsíců nebyly zjištěny chyby a nedostatky,“ informoval Marek Havran z rožnovské radnice.

„Město Rožnov hospodařilo v loňském roce s kladným saldem +41 milionů korun. Část přebytku město průběžně zapojuje do výdajů tam, kde jsou teď nejvíc potřeba, a to na základě rozpočtových opatření,“ konstatoval starosta Rožnova Radim Holiš, který také za dobré hospodaření města poděkoval vedoucímu finančního odboru MěÚ Martinu Hrnčárkovi i jednotlivým vedoucím odborů MěÚ. „Pečlivě zvažujeme, jak budeme hospodařit s přebytkem, který vznikl. Splácíme staré závazky a zároveň se připravujeme na velké investiční akce, které přijdou už v roce 2020,“ doplnil Radim Holiš.

Oproti předchozímu roku se v roce 2018 podařilo zvýšit daňové příjmy města, ale také další položky. „V porovnání s rokem 2017 můžeme konstatovat navýšení daňových příjmů města  o  17  mil Kč, načerpání vyšších dotací o 19 mil Kč a snížení úvěrového zatížení města na cca 60 mil korun ke konci roku 2018.  Kladné saldo hospodaření se pak zvýšilo o 23 mil Kč na finálních 41 mil korun,“ vyjmenoval vedoucí finančního odboru MěÚ Rožnov Martin Hrnčárek s tím, že tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2019.
„Saldo je však pouze vyjádření rozdílu mezi příjmy a výdaji podle skutečnosti a nezapracovává například akce, které se přesunují do dalších let. Plánované navyšování stavu rezerv a nedočerpání některých investičních akcí vedly ke zvýšenému hotovostnímu zůstatku na účtech města na 154 mil. korun,“ vysvětlil Martin Hrnčárek.

Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2018. „Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018, kterou provedl odborný auditor se závěrem, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky,“ doplnil vedoucí finančního odboru.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ