Zastupitelstvo Zlínského kraje bude v pondělí zasedat v Kongresovém centru Zlín

02.05.2020 09:02

ZLÍNSKÝ KRAJ - V pondělí 4. května od 10 hodin se bude v Kongresovém centru Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín konat 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje.
„Vzhledem k tomu, že po dobu trvání nouzového stavu, který s sebou přináší nutná omezení a specifické podmínky, přinášíme podrobnější informace a prosíme veřejnost, aby věnovala pozornost uvedeným informacím a pokynům. Budova kongresového centra bude pro veřejnost otevřena od 9.15 hodin. Zasedání zastupitelstva bude možné sledovat také on-line  na www.kr-zlinsky.cz,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konané dne se uskuteční za osobní účasti členů zastupitelstva a ostatních osob včetně veřejnosti, přičemž  v souladu s doporučením Vlády ČR budou odděleni členové zastupitelstva od veřejnosti, veřejnosti bude zajištěna účast  v  oddělených  místnostech Kongresového centra, zároveň bude organizačně technickými opatřeními umožněno občanům uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje mohou vystupovat občané kraje, popřípadě jiné fyzické osoby, pokud splňují podmínky ustanovení § 12 a 13  zákona č. 129/2000Sb. o krajích a vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem. 

„Občany, kteří mají zájem vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva, prosíme o vyplnění  přihlášky k vystoupení na zastupitelstvu. Přihlášku je možno vyplnit v den konání zastupitelstva přímo na místě, kdy přihlášky budou k dispozici u vchodu do Kongresového centra u pořadatelské služby nebo je přihlášku také možno vyplnit předem, a buď do 3. května  do 23:59 hodin elektronicky zaslat na adresu pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz, nebo přinést vyplněnou v den konání zastupitelstva a odevzdat pořadatelské službě. Přihláška je v elektronické verzi k dispozici na webu kraje https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitelstvo-cl-153.html,“ upozornila tisková mluvčí

„Současně upozorňujeme, že pro veřejnost i zastupitele platí mimořádná opatření  v oblasti ochrany zdraví, zejména povinnost použít ochranné prostředky dýchacích cest (nosu a úst), dodržovat vzájemné odstupy osob 2 metry jak při sezení, tak stání, používat dezinfekční prostředky apod,“ zdůraznila Adéla Kousalová 

Podrobné informace pro veřejnost jsou uvedeny zde: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-pro-verejnost-k-prubehu-konani-zastupitelstva-zlinskeho-kraje-dne-4-kvetna-2020-od-10-hodin-v-kongresovem-centru-zlin-ud-17249.html
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: CCRVM