Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Otrokovice za rok 2017

11.07.2018 17:12

OTROKOVICE - Hospodaření města Otrokovic za rok 2017 skončilo přebytkem 18 milionů korun. Celá výše přebytku byla použita na splacení úvěrů vzniklých v předchozích letech. Závěrečnou zprávu schválili městští zastupitelé.
„Celková výše čerpání úvěrů k 31. 12. 2016 činila 45 milionů korun, ke konci roku 2017 byla snížena na 30,5 milionu korun. Od počátku roku 2014 do konce roku 2017 bylo úvěrové zatížení města sníženo z 90 milionů korun na 30 mil korun, celkem tedy o 60 milionů korun,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

„Rok 2017 byl z hlediska čerpání rozpočtu ovlivněn zahájením velmi významné investice, rekonstrukce Městské sportovní haly, která byla dlouhou dobu připravována a její realizace se rozložila do roku 2017 a 2018. Tato investice významnou měrou ovlivní rozpočet ještě v roce 2018,“ sdělil starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Vysvětlil, že ačkoliv jde o rozsáhlou investici, ve skutečnosti se jedná o poskytnutí prostředků do oprav a rozvoje stávajícího majetku města.

V roce 2017 vzrostly příjmy města o 31 milionů korun. Největším dílem k tomu přispěl nárůst daňových příjmů, které byly vyšší o 21 milionů korun. Potvrdilo to celkový příznivý trend vývoje celostátní ekonomiky, protože největší část příjmů tvoří prostředky z daně z příjmů právnických osob a DPH. Také běžné výdaje byly nižší o celkem asi o 4% než upravený rozpočet, což představuje spotřebu nižší o takřka 11,5 milionů korun.

„Celkově lze tedy konstatovat, že hospodaření města skončilo v roce 2017 příznivě,“ uvedl místostarosta Jiří Veselý.

I v roce 2017 se potvrdil nastolený trend vedení města spočívající v oddlužování města a výše úvěrů činila ke konci roku 5,47 % ze schváleného rozpočtu města. Radnice se také snaží sledovat a využívat různé dotační tituly a k pololetí roku 2018 mělo podáno žádosti o dotace v celkové výši 266 676,71 mil. Kč, z toho již byly přiznány dotace za 208 594,83 Kč.

 „Ani v roce 2018 nepočítá schválený rozpočet s navýšením čerpání úvěrů. I když město má pro všechny případy časového nesouladu, způsobeného zejména získáním plateb na dotované akce, sjednáno možné čerpání finančních prostředků ve výši 50 milionů korun,“ doplnil Jaroslav Dokoupil, vedoucí ekonomického odboru.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.otrokovice.cz