Zastupitelstvo schválilo rozdělení miliardy poskytovatelům sociálních služeb

08.02.2019 08:09

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo rozdělení více než jedné miliardy korun ze státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb v roce 2019.

„Částka 1 069 310 048 korun bude rozdělena 83 poskytovatelům na 270 sociálních služeb. Kromě těchto státních dotací mohou poskytovatelé sociálních služeb získávat peníze i z jiných zdrojů, například s krajem či obcemi vyhlašovaných programů, z různých nadací a fondů. Peníze, které jsme obdrželi ze státního rozpočtu, nezahrnují navýšení platových tarifů od 1. 1. 2019 o 7 procent podle nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2018. Proto budeme ještě dále jednat o dofinancování státní dotace,“ uvedla radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Zastupitelstvo také schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro období let 2020-2022, který je zaměřen zejména na pokrytí regionu dostatečnou kapacitou terénních služeb tak, aby bylo klientům umožněno v maximální možné míře zůstat doma.

Nejvyšší orgán Zlínského kraje rovněž přijalo aktualizovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, který obsahuje základní síť sociálních služeb Zlínského kraje a zásobník rozvojových záměrů.

Vlastimil Langer

Foto: www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz