Zastupitelstvo města přijalo plán sociálního začleňování

17.07.2018 08:06

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Zastupitelé města na červnovém zasedání odsouhlasili přijetí Strategického plánu sociálního začleňování. „Strategie přináší návrhy změn v oblasti sociální práce se zaměřením na bydlení, vzniknout by měla také například koncepce sociálního bydlení,“ informovala Vendula králová z meziříčské radnice.

„Dále by mělo dojít k posílení aktivit, které mají za cíl předcházet rizikovému chování dětí a mládeže. Podpořena bude oblast zaměstnanosti osob s kumulací hendikepů,“ řekl místostarosta města Josef Vrátník (KDU-ČSL). Nedílnou součástí strategického dokumentu je rovněž Místní plán inkluze, reflektující téma vzdělávání. Město chce poskytnout pomoc obyvatelům města při řešení obtížných životních situací. K tomuto účelu bude možné využít až několik desítek milionů z evropských zdrojů.

„Stavíme na tom, co již funguje, a doplňujeme o aktivity, které byly popsané jako potřebné. Sem spadá například vytváření tréninkových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané nebo ověření koncepce sociálního bydlení v praxi,“ uvedla lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování (ASZ) Marcela Nosálová.

„V říjnu loňského roku zpracovávali výzkumní pracovníci z Agentury pro sociální začleňování čtyři měsíce vstupní analýzu. Hlavním cílem této vstupní analýzy bylo zmapovat situaci sociálního znevýhodnění a vyloučení. Analýza následně posloužila jako základní informační materiál pro efektivní spolupráci agentury, města Valašské Meziříčí a dalších aktérů sdružených v lokálním partnerství a představovala teoretický podklad pro tvorbu strategického plánu sociálního začleňování,“ připomněl místostarosta.

V rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování vzniklo uskupení místních organizací s názvem Lokální partnerství. Členy lokálního partnerství se staly organizace poskytující sociální a související služby, školská zařízení, městská policie, Policie ČR, Úřad práce Valašské Meziříčí, zástupci města a další. Strategie sociálního začleňování cílí na ohrožené jedince v tíživé sociální situaci a zaměřuje se na pět klíčových oblastí: Bydlení, Vzdělání, Prevenci a bezpečnost, Zaměstnanost, Rodinu a zdraví. Od ledna 2018 se začaly scházet jednotlivé pracovní skupiny všech pěti oblastí.
„Skupiny pojmenovaly problémy a jejich příčiny, vybraly ty nejvýznamnější a následně určily priority pro jejich řešení. Následovaly individuální konzultace s členy lokálního partnerství a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byly zpracovány projektové záměry, které bude možné financovat z dotačních výzev,“ představil Josef Vrátník.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ