Krajští zastupitelé se seznámili s plánovaným zrušením investičního záměru na novou nemocnici

16.12.2020 10:43

ZLÍNSKÝ KRAJ – S aktuálními informacemi souvisejícími s plánovaným zrušením investičního záměru na výstavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích a na něj navazujícím zrušením veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace k tomuto záměru byli v pondělí 14. prosince seznámeni krajští zastupitelé. O zrušení investičního záměru by měli zastupitelé hlasovat 15. února 2021.
„Původně Rada Zlínského kraje uložila řediteli krajského úřadu připravit zrušení investičního záměru řešícího výstavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích na zasedání zastupitelstva konané 14. prosince, a dále připravit zrušení veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace k tomuto záměru na zasedání Rady Zlínského kraje 21. prosince 2020,“ informoval Josef Vandík z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
„Ukázalo se však, že zatím nemáme k dispozici všechny potřebné informace pro posouzení možných dopadů a rizik, které mohou z ukončení realizace této investiční akce pro Zlínský kraj vyplývat. Vzhledem k rozsahu a složitosti problematiky je nutné provést důkladnou analýzu a posouzení situace, aby bylo možné identifikovat a podrobně popsat možné dopady a rizika, vyplývající z přijatých usnesení orgánů kraje a uzavřených smluv v oblasti ekonomické, majetkoprávní i oblasti veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace a následně projednat situaci se všemi dotčenými subjekty. Tyto informace nám poslouží jako podklad pro definitivní rozhodnutí o zrušení investičního záměru a realizaci dalších kroků,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
S ohledem na časovou náročnost zpracování takového komplexního materiálu v odpovídající kvalitě proto Rada Zlínského kraje schválila posun termínů splnění výše uvedených úkolů ze 14. prosince 2020 na 15. února 2021, resp. z 21. prosince 2020 na 22. února 2021.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv KNZ