Zastupitelé schválili zadání studie na modernizaci a dostavbu Baťovy nemocnice

11.09.2019 15:51

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zastupitelé Zlínského kraje schválili v pondělí 9. září 24 hlasy návrh hnutí ANO 2011 na zpracování studie Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně a uložili Radě Zlínského kraje zajistit její zpracování.
„Hodnota zakázky se předpokládá ve výši sedmi milionů korun a podle časového harmonogramu by vítězný zhotovitel mohl podepsat smlouvu na začátku roku 2020. Předložení studie zastupitelstvu se předpokládá na začátku září příštího roku, s tím, že mu bude předcházet projednání v komisích a výborech zastupitelstva,“ informovala krajská tisícová mluvčí Adéla Kousalová.
„Jsem zásadně proti této studii, protože není potřeba, nicméně rozhodnutí zastupitelstva musím respektovat. Rekonstruovaná nemocnice nikdy nepřinese takový komfort pro léčbu, jako nová nemocnice. Požadavek na další studii za 7 milionů korun vyplývá z nerozhodnosti a možná neschopnosti se rozhodnout mnohých zastupitelů. Musí si však uvědomit, že jejich úkol je posunovat kraj dopředu, ne stále čekat až za ně vlastně rozhodne někdo jiný. Ti, kteří nechtějí novou nemocnici, z nás dělají průměrný provinční kraj a zpronevěřují se odkazu Tomáše Bati,“ sdělil k rozhodnutí zastupitelstva hejtman Jiří Čunek.
„V současné době existuje relativně podrobná studie na výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice v Malenovicích, není však k dispozici rovnocenný koncepční materiál „Modernizace a dostavba stávající KNTB“, zpracovaný nezávisle odbornou autoritou. Bez objektivního odborného vyhodnocení obou variant takovýchto koncepčních projektů, nelze v orgánech kraje zodpovědně rozhodnout o jeho prioritách,“ zdůvodnil zadání studie Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana s tím, že studie na modernizaci KNTB je nutno zadat tak, aby výstupem byly srovnatelné technické, časové a finanční parametry obou variant.

Podkladem pro zadání studie je stávající generel KNTB z roku 2008 a studie NKBN z roku 2019

Studie by měla minimálně obsahovat:
-  stavební řešení areálu včetně zachování stejných stavebních a dispozičních standardů jako v NKBN s tím, že základem modernizace bude odstranění nevyhovujících budov a náhrada novou výstavbou (rekonstrukce stávajících objektů bude řešena v případě, že bude prokazatelně efektivní, tedy že stávající objekt je dobře využitelný pro plánovaný provoz a jeho rekonstrukce bude investičně méně náročná než demolice a nová výstavba);
- podrobný popis stavebních prací, jak z hlediska jejich etapizace, tak z hlediska jejich vlivu na provoz nemocnice s podmínkou zachování kontinuity zdravotní 
- projednání a zajištění medicínského modelu se všemi zdravotnickými odbornostmi;
- majetkoprávní řešení včetně souvisejících právně-ekonomických dopadů včetně určení investorství;
- kompletní vyhodnocení území stávajícího areálu KNTB vč. inženýrských sítí, dopravního napojení, parkování a zajištění dalšího rozvoje;
- stanovení nákladů na modernizaci areálu KNTB, zpracování investičního modelu postupné modernizace areálu KNTB s návrhem financování akce s ohledem na nutné investice v rámci zachování funkčnosti KNTB po dobu realizace akce.

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer