Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium

16.12.2020 08:39

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Město Valašské Meziříčí bude na začátku roku 2021 hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Důvodem jsou zejména ekonomické dopady pandemie onemocnění COVID-19 na rozpočty měst a obcí.
Valašské Meziříčí má s rozpočtovým provizoriem zkušenosti z minulých let. Výjimkou byl letošní rok, kdy zastupitelé schválili rozpočet už v prosinci 2019. „Pro rozpočet na rok 2021 jsme však byli nuceni opět zvolit cestu rozpočtového provizoria. Hlavním důvodem je fakt, že neznáme finanční dopad ‚daňového balíčku’ a dalších opatření na rozpočetnašeho města. V lednu už snad bude jasněji a my tak budeme moci schválit reálnější rozpočet bez nutnosti následně dělat významná rozpočtová opatření,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek. Řádný rozpočet na rok 2021 by tak zastupitelé měli schvalovat 28. ledna.
Zastupitelé také nad rámec nezbytných výdajů, které bude město v lednu čerpat, schválili zařazení některých významných investičních akcí na rok 2021„Jedná senapříklad o zateplení MŠ Seifertova včetně rekuperace s projektovanými náklady přes 22 milionů, šestou etapu regenerace panelového sídliště Křižná za více než 25 milionů či protipovodňová opatření města za téměř 10 milionů korun,“ vypočítal starosta Stržínek.
„Dále pracujeme například i napřípravě dlouho očekávané revitalizace náměstí s předpokládanými náklady téměř 60 milionů korun. Samotné revitalizaci však bude předcházet záchranný archeologický průzkum, jehož časovou náročnost ani finanční nákladnost zatím neznáme. Zařazení této a dalších investičních akcí do rozpočtu na rok 2021 bude předmětem lednového jednání zastupitelstva,“ dodal starosta. Zároveň zastupitelé jednali o zápůjčkáchfinančních prostředků organizacím a spolkům v takové výši, aby se nedostaly do existenčních potíží.
Výdaje, které městu nastanou v období rozpočtového provizoria, se stanou součástí řádného rozpočtu roku 2021.

Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Valašské Meziříčí
Foto: Archiv KNZ